De PVV is warm voorstander van de komst van studenten naar Almere. Wil Almere alle voordelen halen uit die komst dan dient er ook voor gezorgd te worden dat de studenten Almere als woonplaats kiezen. De PVV is dan ook voor het collegevoorstel om extra in te zetten op studentenhuisvesting. Almere heeft als niet-traditionale studentenstad wat dat betreft een inhaalslag te maken. Waar de PVV echter bezwaar tegen heeft is dat het college in haar voorstel de studentenwoningen niet exclusief aan studenten wil toekennen maar bijvoorbeeld ook aan seizoensarbeiders.

Het college onderschrijft weliswaar de visie van de PVV dat er geen ongewenste huurders en verhuurders in studentenwoningen moeten wonen maar laat toch gewoon de mogelijkheid open om andere doelgroepen in de studentenwoningen toe te laten. Daarmee laat het college de kans open dat overlastgevende seizoensarbeiders uit het oostblok in de woningen terecht komen. Die besluiten vaak dat het in Nederland toch leuker is dan thuis en besluiten dan te blijven met als gevolg dat er tekort aan studentenwoningen ontstaat. Bovendien leiden dit soort onduidelijke criteria altijd tot handhavingsproblemen. Wat de PVV betreft volstrekt ongewenst en daarom heeft de PVV een amendement ingediend om er voor te zorgen dat de studentenwoningen exclusief voor studenten zullen zijn.

 

 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter