Het verzet van de PVV tegen de voorgenomen afschaffing van het Almeerse Raadspanel is succesvol gebleken. In het voorliggende voorstel voor de bezuinigingen op de raad is afschaffing van het raadspanel niet opgenomen. Daarmee is een belangrijk instrument voor de Almeerse burger om invloed uit te oefenen gered en dat is goed voor de democratie in Almere.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover