Het college in Almere weigert keer op keer om de criminaliteitscijfers 2010 te openbaren, laat staan te bespreken met de Raad. Wel roept dit college, maar ook diverse raadsleden van collegepartijen, te pas en te onpas dat het goed gaat met de criminaliteit in Almere.  En zo wordt de burgers een rad voor ogen gedraaid waar het betreft de veiligheid in de stad.

Daarom geeft de PVV openheid van zaken. Uit de criminaliteitsbeeldanalyse 2010 blijken volgende feiten:

  • Het totaal aantal misdrijven in Almere is in 2010 gestegen met 2,3%, naar een totaal van 13.448 misdrijven. Hierdoorligt het aantal misdrijven per 1.000 inwoners in 2010 op 71,5,
     78% van het totale aantal misdrijven valt binnen de top 10 van de meest voorkomende misdrijven,
  • Diefstal motorvoertuigen gestegen met 41,9 % met 186 naar 264 motorvoertuigen. Dit betekent dat per maand meer dan 20 auti's zijn gestolen,
  • Inbraak woning gestegen met 37,3 % van 870 naar 1195. Dit komt neer op bijna 100 inbraken per maand,
  • Straatroof gestegen met 14,2 % van 168 naar 192. Dat zijn 16 straatroven per maand,
  • Inbraak motorvoertuig gestegen met 13,4 % van 1056 naar 1198. Dit komt neer op 100 autokraken per maand,
  • Overvallen gestegen met 7,4 % van 54 naar 58,
  • Drugshandel gestegen met 15,3 % van 189 naar 218,
  • Brand/ontploffing gestegen met 21,5 % van 65 naar 79,

Bovenstaande opsomming van stijgingspercentages betreffen delicten die een enorme impact hebben niet alleen op de slachtoffers maar ook op hun directe omgeving. Dan moet je je niet afvragen hoe het komt dat het onveiligheidgevoel bij de Almeerse burger verslechtert maar dan moet je aan de slag.

Het gaat inderdaad goed met de Almeerse criminaliteit zo vindt ook de PVV maar wij bedoelen dat toch anders dan dit college; het gaat namelijk goed fout!

Wanneer de PVV het college schriftelijke vragen stelt over een zorgwekkende, massale vechtpartij in Almere Tussen de Vaarten, wordt dit afgedaan door de mededeling dat dit een groep was die redelijk “toevalligerwijs” bij elkaar is gekomen naar aanleiding van een ruzie tussen jongeren. Het college neemt dit soort geweldsuitspattingen waar jongeren bij zijn betrokken volstrekt niet serieus.

Op wederom schriftelijke vragen van de PVV stelt het college dat “het college steeds zo zorgvuldig mogelijk is geweest in het duiden van de veiligheidsproblemen van de stad  en het transparant en open verstrekken van de cijfers daarover, zonder te overdrijven en zonder te bagatelliseren”. Hoe is het dan mogelijk dat op schriftelijke vragen van de PVV naar de stijging van het aantal brandstichtingen in Almere het college antwoordt dat er geen stijging is m.b.t. dit onderwerp. Inmiddels is duidelijk dat het aantal brandstichtingen in 2010 met 21,5 % is gestegen.

De PVV stelt dat het college gebakken lucht verkoopt en bewust informatie voor de burger verzwijgt door geen openheid te geven over de criminaliteitscijfers van 2010. De burger zal op deze wijze geen enkel vertrouwen in het college krijgen.

De cijfers spreken voor zich en wellicht is dat dan ook de reden dat dit college het handiger vond om de criminaliteitscijfers van 2010 maar over te slaan en zo snel mogelijk te vergeten!

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter