Gisteren vond het het door de PVV aangevraagde verantwoordingsdebat over de kosten van het duurzaamheidsbeleid van dit college plaats. De PVV wilde nu wel eens van wethouder Duivesteijn weten wat de duurzaamheidsagenda van de gemeente Almere Henk & Ingrid kost. De conclusie is bedroevend. Wederom wilde de wethouder op de fundamentele vraag geen antwoord geven. Een hoop geleuter over welke projecten er allemaal wel niet zijn, dat het allemaal zo fantastisch is. Het enige dat de wethouder kon doen is een vooraf ingestudeerd toneelstukje opvoeren om zo zijn onmacht te verhullen.

"..Het is treurig deze minachting voor de inwoners van Almere. Als je een beschamend toneelstukje en malle dia's nodig hebt om eerlijke vragen te ontwijken, toont dat maar weer eens te meer aan dat de wethouder geen inhoudelijke argumenten heeft..", aldus raadslid Remco Gommers.
"..Je mag er wel voor betalen, maar als je vraagt wat je krijgt voor je geld, om te kijken of het de investering waard is, dan moet je je mond houden van dit College.."

In een land waar we tot op de minuut kunnen berekenen hoe lang een verpleegster aan een patiënt mag besteden, tot op de cent kunnen berekenen wat de maaltijd van een bejaarde mag kosten, waar voor elk groot overheidsproject een maatschappelijke kosten-baten analyse wordt gemaakt, is het volgens wethouder Duivesteijn onmogelijk om inzicht te geven wat de duurzaamheidsagenda van Almere kost. Het is natuurlijk geen kwestie van kunnen maar van willen. Simpel.

De PVV zal er nog steeds geen genoegen mee nemen. Remco Gommers zal een initiatiefvoorstel  indienen om de Raad op te roepen een onderzoekscommissie in te stellen om vast te stellen wat de kosten zijn van duurzaamheidheidsbeleid in Almere. En wat betreft de uitnodiging voor de Duurzaamheidswinkel van de wethouder. Als de wethouder gewoon verantwoording aflegt, komen wij graag een keer kijken waar het geld van de Almeerse burger wordt verspild.

Hebben we ook gelijk weer een besparingvoorstel.


Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover