De fractie van de PVV heeft het college vragen gesteld over de chaos die vanochtend in Almere is ontstaan als gevolg van ontoereikende gladheidsbestrijding door de gemeentelijke diensten. De PVV-fractie acht het onbegrijpelijk dat er niet tijdig actie is ondernomen terwijl de gemeente onlangs nog liet weten klaar te zijn voor het winterseizoen. Wat voor zin heeft het nou als je tonnen aan strooizout hebt liggen maar er vervolgens niet op tijd iets mee doet?. Het college is de weggebruikers in Almere een verklaring verschuldigd ook met het oog op nog komende situaties van gladheid. 

Schriftelijke vragen

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter