Uit onderzoek is gebleken dat als u de pas gelanceerde Almere App op uw telefoon installeert, de gemeente Almere toegang verkrijgt tot onder meer alle contactgegeven die in uw telefoon zijn opgeslagen. Burgemeester Jorritsma staat dus gewoon over uw schouder mee te kijken in uw adresboek. Gebruik van die gegevens is in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens en het is tot op heden volstrekt onduidelijk wat de gemeente met al die gegevens doet. Inmiddels heeft de PVV vragen gesteld aan het college om daarover opheldering te krijgen. Tot die tijd doet u er verstandig aan de App niet te downloaden. Als u de App al heeft geĂ¯nstalleerd op uw telefoon, verwijder deze dan als u niet wilt dat de gemeente meekijkt in uw adresboek!

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover