Afgelopen week heeft de Raad gesproken over de Detailhandelsvisie Almere 2012. In dit stuk geeft de gemeente aan waar het de komende jaren heen wil met het winkelbeleid voor Almere. Het College zet vooral in op het Stadshart, en het winkelcentrum in Almere-Buiten, maar startende ondernemers komen er bekaaid vanaf met een plan om enkel op het bedrijventerrein Markerkant kleinschalige detailhandel toe te staan. Dit terwijl het juist in deze economische moeilijke tijden zwaar is voor startende ondernemers een winkel te beginnen in het dure Stadshart vanwege de hoge huurkosten.

Daarom heeft de PVV een voorstel gedaan dat goed is voor zowel de startende ondernemer als voor de consument. Een voorstel dat lijkt te kunnen rekenen op de bijval van andere partijen zo bleek tijdens de bespreking op de Politieke Markt. In plaats van alleen kleinschalige detailhandel toe te laten op het bedrijventerrein Markerkant, stelt de PVV voor om per stadsdeel een bedrijventerrein aan te wijzen voor kleinschalige detailhandel. 

Hiermee stimuleren we de lokale economie van Almere, en het ondernemerschap van de Almeerse burgers. De Almeerse consument is er ook bij gebaat, want die hoeft niet voor elk wissewasje de hoofdprijs te betalen voor het parkeren in het Stadshart. En meer concurrentie op de detailhandellocaties zet ook meer druk op de grote vastgoedbedrijven om scherpere huren aan te bieden aan winkeliers die toch in het Stadshart hun winkel willen.

Kortom, grote (franchise)ondernemers in het Stadshart, kleine startende ondernemers op de aangewezen bedrijventerreinen, en consumenten die de keus hebben. Daar kunnen we concreet wat mee.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter