Uit de uitkomsten van het door de PVV gehouden raadspanelonderzoek over de Floriade 2022 in Almere komt een gemengd beeld naar voren. Een meerderheid van de respondenten ziet postieve effecten voor het imago van Almere. Anderzijds blijkt uit de antwoorden dat er veel bedenkingen zijn en een meerderheid zegt de Floriade niet te zullen bezoeken. Almere loopt dus nog niet over van enthousiasme en dat betekent dat de organisatie achter Almere 2022 nog veel te doen heeft. De PVV bedankt iedereen die de moeite heeft genomen te reageren van harte en zal de reacties mee laten wegen in een uiteindelijk standpunt. Een beslissing moet worden genomen nadat duidelijk is of Almere door de Tuinbouwraad wordt uitgenodigd de organisatie op zich te nemen.

Het rapport vindt u hier.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter