Tijdens de raadsvergadering gisteren heeft de Almeerse gevestigde orde haar onbetrouwbaarheid beklonken met de benoeming van mevrouw Van der Heijden van Groen Links tot voorzitter van het presidium. Dat voorzitterschap komt gebruikelijk toe aan de grootste fractie uit de oppositie en dat is de PVV.

Twee jaar geleden, bij het aantreden van de PVV in de gemeenteraad, hebben de andere fracties bezwaren geuit tegen het voorzitterschap van de PVV omdat raadservaring ontbrak. Daarop is de afspraak gemaakt dat na twee jaar en na het opdoen van de nodige ervaring, de voorzitter voor de resterende twee jaar door de PVV zou worden geleverd. Die afspraak is nu door alle overige fracties aan de laars gelapt en daarmee hebben die fracties zich volstrekt onbetrouwbaar getoond. Men probeert het gekonkel en gedraai nog te rechtvaardigen door te stellen dat de PVV geheime raadsbrieven zou hebben geopenbaard maar ook dat is een sprookje waar ze zelf, tegen beter weten in, zijn gaan geloven. Het enige dat door de PVV is geopenbaard, is dat de raad jarenlang heeft zitten slapen en simpelweg tientallen keren is vergeten de geheimhouding van raadsbrieven te bekrachtigen. Die openbaring bevalt de dames en heren van de gevestigde orde niet. En nu blijkt dat ze dan zelfs niet te beroerd zijn om hun eigen regeltjes even te vergeten en gemaakte afspraken te schenden. 

 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter