Waarom pleegden fracties in de Almeerse gemeenteraad onlangs woordbreuk? De fractievoorzitters van o.a. PvdA, VVD, Groenlinks en Leefbaar Almere hadden na de verkiezing in 2010 met de PVV afgesproken dat deze partij vanaf 2012 de vice-voorzitter van de gemeenteraad (tevens voorzitter van het presidium) zou mogen leveren.

Maar nadat de PVV eind 2011 een brief van B&W op haar website had gezet (zie http://bit.ly/yURvgr), was de hele politieke binnenkliek van Almere woedend op de PVV. Die brief hadden zij graag geheim willen houden, omdat daarin stond dat aan de externe projectleider (Vera Dam) voor het gedurende 2 dagen per week opzetten van een “duurzaamheidswinkel” in Almere een jaarbeloning van € 71.000 ex b.t.w. was toegekend.

Nadat de PVV deze brief had gepubliceerd, bleek dat de inhoud van deze brief die het college van B&W zo graag geheim had willen houden, niet de volledige waarheid bevatte. Als reactie op de openbaarmaking van de brief door de PVV, zond het college van B&W namelijk een brief met bijlagen aan de gemeenteraad (zie http://bit.ly/wtwkji), waaruit bleek dat de opdracht om de duurzaamheidswinkel op te zetten, was verstrekt aan de Natuur- en Milieufederatie Flevoland, waarvan Vera Dam directrice was. Via deze omweg “subsidieerde” de verantwoordelijke PvdA-wethouder Adri Duyvestein dus stiekem een milieuclub.

Maar het was nog erger: de gemeentewet bepaalt dat de door het college van B&W opgelegde geheimhouding van die brief, vervalt als die geheimhouding niet in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt bekrachtigd. En dat was niet gebeurd. Niet bij de brief over Vera Dam en ook niet bij nog eens 15 andere “geheime” brieven. Al die brieven waren daardoor niet meer geheim. De PVV had dus aan de kaak gesteld, dat het college van B&W had zitten slapen door geen bekrachtiging van de geheimhouding aan de gemeenteraad te vragen. En ook de gemeenteraadsfracties van PvdA, VVD, CDA/CU, D’66, en Leefbaar Almere, die allemaal zo aan de geheimzinnigdoenerij hechten, hadden jarenlang zitten slapen.

Tsja, dat kwam allemaal aan het licht toen de PVV-fractie, die niet sliep, die ene brief over Vera Dam op haar website publiceerde. Waarom die brief volgens de oude Almeerse politieke elite nu zo nodig geheim had moeten blijven, hebben ze nooit verduidelijkt. Hoe dan ook: Zo’n fractie, die de hele politieke binnenkliek van Almere wakker schudt, willen ze in de Almeerse gemeenteraad kennelijk in geen geval in de leiding van die raad laten opnemen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter