In de media verschenen onlangs berichten over de mogelijke komst van Legoland naar Almere. De PVV denkt dat Legoland-Nederland een belangrijke toeristische trekpleister voor Almere zou kunnen worden en dat dit voor het toerisme een in Almere een ongekende schaalvergroting kan betekenen.

Legoland-Nederland sluit uitstekend aan op de doelstelling van Almere om extra banen in Almere te creëren. De vestiging van Legoland-Nederland in Almere kan een belangrijke impuls geven aan de lokale economie en mogelijk andere bedrijven stimuleren zich ook in Almere te vestigen. Dit allemaal opgeteld is het een schitterende kans om Almere beter op de toeristische kaart te zetten.

 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter