Uit het onlangs gepresenteerde rekenkamerrapport "Invoering van Oké punt Centrum voor Jeugd en Gezin", bleek dat er bij de gemeente weinig zicht bestond op de verdeling van geld over de diverse projecten inzake jeugdbeleid. Gisteren vond de door de rekenkamer geadviseerde bespreking plaats. Jenny Zerfowski van de PVV dwong een belangrijke toezegging af.

Op verzoek van de PVV deed wethouder Smidt de toezegging de raad halfjaarlijks aan de hand van concrete voorbeelden te informeren over de voortgang van de implementatie van de adviezen van de rekenkamer. Dit om een inzichtelijk te krijgen of het college op de juiste weg zit en of het college daadwerkelijk de aanbevelingen uit het Rapport ter harte heeft genomen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter