Gisteren werd er door de raad gestemd over de voorgestelde 'studiereis' van de raad naar Hamburg in september van dit jaar. De PVV heeft voorafgaand aan de stemming in een open brief aan de gemeenteraad alle fracties gevraagd tegen dit voorstel te stemmen. De PVV is van mening dat het besteden van € 31.000,-- aan belastinggeld aan een tripje waaraan geen enkel aantoonbaar nut voor Almere kleeft gewoon niet door de beugel kan. Gelukkig vond de oproep van de PVV gehoor. Maar liefst een derde van de raad stemde tegen het voorstel. De PVV is van mening dat voor een studiereis van de raad nodig is dat de gehele raad er achter kan staan. Dit is nu dus niet het geval. Nu een derde van alle raadsleden het voorstel afkeurt is de enige juiste beslissing dus dat dit snoepreisje ter vermaak van de raadsleden wordt afgeblazen. Wat de PVV betreft komt er in september gewoon een studiedag in Almere.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover