Op vrijdag 26 februari 2010 bezochten PVV-kandidaten voor de gemeenteraad in het Stadscentrum de Bleekerstraat.

De gemeente wil daar graag een logement voor drugsverslaafden creëren. Verontruste buurtbewoners en ondernemers legden

aan de PVV’ers uit waarom zij dat niet willen.

De PVV is van mening dat dit logement alleen maar drugsverslaafden van elders zal aantrekken, voor veel overlast en gevaar

zal zorgen voor bezoekers en bewoners van het stadscentrum, de waarde van de woningen en ondernemingen omlaag zal halen

en een extra risico oplevert voor deze kinderrijke buurt.

Overlastgevende drugsverslaafden behoren opgesloten te worden in gesloten inrichtingen om daar af te kicken en aan hun psychische stoornissen

behandeld te worden. De vroegere rijkswerkinrichtingen moeten weer in het leven worden geroepen om hen daar langdurig buiten de samenleving te plaatsen en te houden.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter