Op verzoek van de PVV en Leefbaar Almere is een extra raadsvergadering ingelast om wethouder Visser ter verantwoording te roepen over de wijze waarop de wethouder de raad heeft geïnformeerd met betrekking tot de 12 miljoen die besteed gaan worden aan de verhuizing van het Werkplein naar het stadhuis. De wethouder stelt dat die verhuizing noodzakelijk is omdat het Werkplein niet aan de wettelijke eisen zou voldoen. De PVV betwist dit en wordt in die opvatting gesteund door het ministerie van Sociale Zaken dat te kennen heeft gegeven dat het Werkplein in Almere volledig voldoet aan de gestelde eisen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter