Vandaag werd bekend dat het UWV als gevolg van de voorgenomen kabinetsbezuinigingen 30% moet bezuinigen en de helft tot tweederde van haar kantoren zal moeten sluiten. Het college in Almere drukte onder valse voorwendselen de Almeerders tijdens de najaarsbegroting nog een rekening van  € 6,3 miljoen door de strot. De PVV gaf toen al aan dat het van inzicht zou getuigen de effecten van de bezuinigingen af te wachten. Maar de collegepartijen wilden weer eens niet luisteren.

Als gevolg van de bezuinigingen zal de dienstverlening van UWV vrijwel geheel worden gedigitaliseerd. Het UWV vervult de belangrijkste rol in de Werkpleinen en het is dus nu al duidelijk dat het Werkplein in ieder geval in haar huidige vorm niet lang meer zal bestaan. Mogelijk verdwijnt het Werkplein zelfs geheel. 

Onder deze omstandigheden is het volstrekt onverantwoord om een bedrag van € 6,3 miljoen in de realisatie van een Werkplein in het stadhuis te investeren. Daarom heeft de PVV een motie ingediend om dit dwalende bestuur wakker te schudden en met onmiddellijke ingang de voorbereidingen voor de realisatie van het Werkplein te stoppen. Nu kan het nog. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover