De schaalsprong moet Almere doen groeien tot de vijfde stad van Nederland met een slordige 350.000 inwoners. De PVV is sinds zij zitting heeft in de Almeerse raad zeer sceptisch geweest over die groei. De PVV voorziet een verdere toename van criminaliteit en andere grootstedelijke problemen. Ook bedreigt de schaalsprong het open en groene karakter van Almere. De motor achter die schaalsprong is PvdA wethouder Adri Duivesteijn. Door zijn zeer waarschijnlijke verkiezing als lid van de Eerste Kamer zal hij Almere de rug toekeren.

Naar de mening van de PVV is de actie van wethouder Duivesteijn niet meer en niet minder dan een vlucht. De wens om Almere te laten groeien naar een stad van 350.000 inwoners boet in aan draagkracht. Zowel vanuit de Almeerse bevolking als vanuit Amsterdam klinken herhaaldelijk geluiden, dat men het niet ziet zitten met de groei van Almere en dat de stekker er uit moet. Door nu te vertrekken laat de wethouder de stad waar hij nooit kwam wonen achter met de erfenis van zijn niet voltooide ambities. Het werk waarvoor hij werd aangesteld maakt hij niet af. Naast een echt kasteel heeft Almere dan ook een droomkasteel. 

Ongetwijfeld zal het niet voltooien van de schaalsprong gevolgen hebben. Er zijn afspraken gemaakt en verplichtingen aangegaan. Wat de PVV betreft wegen die nadelige gevolgen echter niet op tegen de positieve gevolgen van het afblazen van de schaalsprong. De aandacht kan onverkort op de bestaande stad en haar inwoners komen te liggen. Almere wordt niet het afvoerputje van Amsterdam. De PVV vindt wel dat ook het huidige Almere met bijna 200.000 inwoners op een fatsoenlijke wijze ontsloten moet worden, bij voorkeur door een volwaardige IJmeerverbinding, zowel voor openbaar vervoer als voor autoverkeer.

De PVV wil graag weten wat de Almeerse burgers vinden van de schaalsprong en zal daarom een raadspanelonderzoek starten naar de mening van Almeerders over de schaalsprong en wat het vertrek van wethouder Duivesteijn voor de schaalsprong zou moeten betekenen. Het onderzoek zal op maandag 14 maart 2011 worden gestart. Wilt u meedoen aan het onderzoek dan dient u zich vóór die datum aan te melden bij het raadspanel. Aanmelden kan hier. De PVV hoopt op uw deelname.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter