De PVV fractie heeft het presidium en de fractievoorzitters van de overige raadsfracties laten weten dat de PVV prijs stelt op een openbare behandeling van de presentatie van de plannen voor een IJmeerlijn op de Politieke Markt van morgen, 22 september 2011. Geheimhouding is alleen dan nodig als er Almeerse belangen in het spel zijn die bij een openbare behandeling geschaad kunnen worden. Voorzover de PVV-fractie kan overzien is dat hier totaal niet aan de orde. Wethouder Duivesteijn heeft verzocht om geheimhouding omdat de volgende dag de plannen aan de pers worden gepresenteerd. Wat de PVV fractie betreft is een persmomentje van de wethouder geen reden voor geheimpjes en dienen Almeerders gewoon op de Politieke Markt of via de computer de presentatie te kunnen volgen. De PVV heeft dan ook verzocht om de vergadering openbaar te beginnen zodat de discussie over de vraag of de presentatie van de wethouder achter gesloten deuren moet plaatsvinden in ieder geval wel door iedereen kan worden gevolgd. Het agendavoorstel van het college vindt u hier.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter