De publicatie door de PVV van de vergoeding van de projectleider van de duurzaamheidswinkel, mevrouw Vera Dam, heeft vandaag veel reacties opgeroepen. De opvallendste was wel die van mevrouw Dam zelf die via de woordvoerder van PvdA wethouder Duivesteijn liet weten dat er niets aan de hand is en dat de vergoeding een regulier tarief zou zijn. Daarmee zou de indruk kunnen ontstaan dat mevrouw Dam een zzp'er is die zichzelf als projectleider aan de gemeente heeft verhuurd. Maar zo is het natuurlijk niet want anders had het college uiteraard geen reden de informatie geheim te willen houden. 

Mevrouw Dam is directeur van de Natuur en Milieu Federatie Flevoland (hoeveel ontvangt zij daar eigenlijk voor?) en het is die door subsidies overeind gehouden milieuclub die kennelijk de factuur aan de gemeente Almere stuurt. Over de hoofden van de Almeerse belastingbetaler wordt deze milieuclub dus nog eens stiekem gesubsidieerd terwijl de provincie Flevoland juist de subsidie heeft verlaagd. De linkse subsidieslurpers gaan hier dus vol op het orgel en dat is dus de informatie die wethouder Duivesteijn zo hardnekkig geheim wilde houden. Dit is natuurlijk geen normale detacheringsconstructie. Dit is de Haagse PvdA wethouder Adri Duivesteijn die maandelijks de Almeerse belastingbetaler voor duizenden euros benadeeld omdat hij het domweg vertikt in Almere te komen wonen die een links vriendinnetje, die al directeur van een gesubsidieerde instelling is, nog wat extra toeschuift. En dat geheim wil houden. Niets aan de hand toch?

Mevrouw Dam had overigens als taak om het voorheen bestaande duurzaamheidslab, een 800.000,-- euro per jaar kostend faalproject, om te bouwen tot de Duurzaamheidswinkel die dan vanaf 2012 op eigen benen moest kunnen staan. Je zou toch verwachten dat een projectleider voor 71.000,00 euro daar wel in zou slagen. Maar nee. Uit deze brief van het college blijkt dat dit vooralsnog niet gelukt is. De projectleider heeft haar taak dus niet volbracht. Maar het geld is weg. Niets aan de hand...toch?

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover