Cultuur zat in Almere. Wie donderdagavond getuige was van de raadsvergadering in het stadhuis kreeg een onvervalste klucht voorgeschoteld. Hoofdrolspelers: Oppositiefracties PVV en Leefbaar Almere, de liegende wethouder Arno Visser (van VeelVuldig Draaien) en vazal en schijndemocraat Alphons Muurlink van toneelgroep "de plucheklevers". En het moet gezegd: een sterke bijrol van de gifgroene Ruud Pet.


 

Waar ging het over: Arno Visser had in voorgaande weken getracht de oppositiefracties op de mouw te spelden dat de voor de verplaatsing van het Werkplein benodigde 6,3 miljoen bittere noodzaak is. Zouden we het niet doen dan zou hel en verdoemenis op Almere neerdalen want het Werkplein zou niet aan de wettelijke eisen voldoen. De wethouder wist evenwel niet dat ondergetekende en Rene Eekhuis een bezoekje hadden gebracht aan de vestigingsmanager UWV Jos Toussaint, die het Werkplein namens UWV bestiert. Visser wist ook niet dat diezelfde Toussaint op mijn letterlijke vraag of het Werkplein in Almere aan alle wettelijke eisen voldoet vol trots had medegedeeld dat dit het geval is en dat we een zogenoemd "groen Werkplein" zijn.

Daarmee geconfronteerd zag Visser geen andere mogelijkheid dan zich bij het voorstel van vredestichter en pacifist van huis uit, Ruud Pet neer te leggen. Dat voorstel luidde: we laten op voorspraak van de raad een onafhankelijke club onderzoeken of het Werkplein aan de wettelijke eisen voldoet en tot die tijd reserveren we een bedrag van 12 miljoen.

Dat onderzoek zal er niet komen. En voor de PVV hoeft dat ook niet. Het ministerie van Sociale Zaken liet immers donderdag jl. al weten dat het Werkplein in Almere aan de wettelijke eisen voldoet. Duidelijker wordt het niet. Wat nog wel moest gebeuren, de liegende wethouder op de vingers tikken, gebeurde niet. Daarvoor zorgden de collegepartijen door een door de PVV en Leefbaar Almere aangevraagd debat te verhinderen. Ordinaire machtspolitiek en onvervalste minachting voor de kiezer. Nepdemocraat Muurlink wilde nog wel het toneel om over de inhoud te praten. Daar wilden we geen deel van uitmaken want dat hadden we de week daarvoor al gedaan en dus hebben we samen met Leefbaar, Groen Links en Trots de zaal verlaten. In onze fractiekamer kon de computer net hard genoeg om de leugentjes van de coalitie te horen.

En zo is de PVV fractie in nog geen jaar getuige van twee liegende bestuurders in Almere die daarover geen verantwoording willen afleggen. Eerst onze burgemeester die in strijd met de waarheid verklaarde geen kandidaat voor het burgemeesterschap van Amsterdam te zijn en nu wethouder Visser die liegt over de noodzaak om het Werkplein in het stadhuis te vestigen. Die laatste leugen kost de Almeerse burgers 6,3 miljoen euro! Ga er maar aan staan.

Gelukkig kent deze klucht meerdere bedrijven. Samen met Leefbaar Almere vraagt de PVV een extra raadsvergadering aan om het handelen van de wethouder alsnog aan de kaak te stellen. U bent uitgenodigd. Het theater is volledig gesubsidieerd. U hoeft geen kaartjes te kopen.

Toon van Dijk

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter