Uit een door de PVV fractie gehouden raadspanelonderzoek komt naar voren dat 64% van de deelnemers aan dat onderzoek willen dat er een volwaardige IJmeerverbinding voor auto's en openbaar vervoer komt, zelfs al zou de schaalsprong niet doorgaan. Daarmee is duidelijk dat een volwaardige IJmeerverbinding door Almeerders als keiharde voorwaarde wordt gezien om de stad te laten groeien.

Uit het raadspanelonderzoek blijkt dat de respondenten zich in meerderheid wel kunnen vinden in de groeiopgave maar toch ziet een heel kleine meerderheid van de deelnemers (44%) vooral positieve gevolgen bij het doorgaan van de schaalsprong, tegenover 40% die voornamelijk negatieve gevolgen zien.

De PVV ziet in de resultaten van het onderzoek steun voor haar opvatting dat de volwaardige IJmeerverbinding een keiharde voorwaarde is om Almere verder te laten groeien. Het metrolijntje dat nu uit de koker van de Werkmaatschappij Almere-Amsterdam is komen rollen, voldoet niet aan die voorwaarde. 

Het volledige rapport vindt u hier.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter