• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Gisteren is er gedebatteerd en gestemd over de jaarlijks tienduizenden euro's kostende vrijstelling van de wettelijke plicht voor wethouder Adri Duivesteijn om in Almere te wonen. Dankzij de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA, CU en D'66 betaalt u ook aankomend jaar weer voor de reis- en verblijfkosten van wethouder Duivesteijn ook aankomend jaar. Hier vindt u de bijdrage van PVV-raadslid Toon van Dijk.

Voorzitter,

Mijn fractie zal er vanavond niet mee instemmen dat wethouder Duivesteijn nog langer NIET in onze stad woont. Het zal u niet verrassen. De PVV weet dat de coalitiepartijen daar wel mee zullen instemmen en dat dit betekent dat ook dit jaar weer tienduizenden euro’s aan belastinggeld opgaan aan coalitie die weigert aan de wet te voldoen. Die welhaast zekere uitkomst is voor de PVV geen reden om er geen debat aan te besteden.

Voorzitter, Almeerders hebben er recht op dat ieder jaar openlijk door de coalitie verantwoording wordt afgelegd waarom zij het best vinden dat wethouder Duivesteijn jaar in jaar uit niet in Almere woont een daardoor die Almeerders vanaf 2006 inmiddels honderdduizenden euro’s heeft gekost. Deze wethouder heeft geen bijzondere reden om niet in Almere te komen wonen zoals de wet dat voorschrijft. Het enige dat de coalitie aanvoert als reden voor de jaarlijkse ontheffing is dat daarover in 2006 een afspraak is gemaakt die in 2010 door de huidige coalitiepartijen is bestendigd. In 2006 luidde de redenering dat er een politiek zwaargewicht naar Almere moest komen om vorm te geven aan de groeiopgave van Almere. Dat was toen de reden.

Voorzitter, de wereld in 2012 ziet er heel anders uit dan in 2006. Het is crisis en Almere staat niet voor een groeiopgave maar voor de loodzware opgave haar financiën op orde te krijgen. De politieke zwaargewicht op het gebied van Ruimtelijke Ordening is hier niet langer nodig. En zeker geen wethouder die in crisistijd nog altijd weigert naar onze stad te komen en lachend gebruik maakt van een tienduizenden euro’s kostende huisvestings- en reiskostenregeling terwijl bij vele Almeerders het financiële zwaard van Damocles boven het hoofd hangt.

De minister heeft in een circulaire in maart 2011 aangegeven dat in het raadsbesluit moet worden gemotiveerd wat het bijzondere geval is op grond waarvan de ontheffing van het woonplaatsvereiste wordt verleend. In het hier voorliggende besluit ontbreekt die motivering, evenals in de voorgaande jaren. De PVV heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de reden die in 2006 werd aangevoerd geen bijzondere reden is. Wie echter nu in 2012 nog durft te stellen dat we bij een bijna volledig stilgevallen groei van de stad in de aankomende twee jaar nog een politiek zwaargewicht nodig hebben om die groeiopgave te begeleiden, die zit wel heel diep met zijn kop in de braakliggende grond. Als we een zwaargewicht nodig hebben dan is het er een die de financiële malaise van deze Haagse grootverdiener opruimt. En dan uiteraard eentje die gewoon uit Almere komt want zoals u weet zitten we inmiddels al weer opgescheept met de volgende Haagse zwaargewicht.

In de circulaire waarover ik zojuist sprak stelde de minister voorts nog dat de motivering van de verlenging van de ontheffing niet alleen van belang is vanuit het wettelijke oogpunt dat het woonplaatsvereiste de norm is, en er dus afwijking van de norm optreedt. De motivering is eveneens van belang voor het draagvlak voor de wethouder, zowel in verhouding tot de raad als tot de burger. Vz, het draagvlak voor de wethouder in deze raad is vorig jaar bij de stemming over de verlenging flinterdun gebleken en dat zal naar ik aanneem dit jaar niet anders zijn. Bij de burger is deze zwaargewicht al lang door zijn draagvlak heen gezakt.

Deze wethouder heeft voorts de afgelopen twee jaren nagelaten zijn neveninkomsten openbaar te maken terwijl hij daartoe wel verplicht is. Zijn partij kent de erecode dat leden die in de publieke sector meer dan de Balkenende norm verdienen uit de partij worden gezet. Mijn fractie kijkt met belangstelling uit naar de bekendmaking van die neveninkomsten en de vraag of we binnenkort een partijloze wethouder hebben.

Ik sluit af met mijn vraag aan de coalitie of men erkent dat de uit 2006 daterende afspraak om wethouder Duivesteijn jaarlijks te ontheffen van zijn verplichting om in Almere te wonen in 2012 geen bijzondere reden meer vormt om die ontheffing nog te verlengen. Indien men het daarmee niet eens is verneem ik graag waarom niet.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @Cortes: Dank je, Rutte, VVD, D66, CDA, CU, GL en PvdA, voor het kapotmaken van NLse bedrijven door het pseudoreligieuze groene debiele…

by Toon van Dijk

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Ze vreten een halve appeltaart als dessert. Na een diner met vlees, aardappelen, rijst en verschillende soorten groent…

by Toon van Dijk

 

twitter