• TK Banner Oproep Vekiezingen

Voorbeschouwing programmabegroting 2024
Voor ons ligt een programmabegroting die de burgers in hun portemonnee gaan voelen en flink ook. Er moet bezuinigd worden omdat er door de gemeente Almere voor bijna €200 miljoen is geblunderd met de Floriade en de riolering van Oosterwold. Om dit alles te kunnen betalen komt er een buitensporige lastenverhoging voor onze burgers, en dat terwijl de lasten in Almere al hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. Door deze verhogingen en de hoge inflatiecorrectie komt daar €90 euro per gezin bij, en daar blijft het niet bij want voor 2025 en 26 zal daar nog eens €30 bovenop komen. Burgers weten nu al niet meer hoe ze de boodschappen, energie en overige lasten moeten betalen. De PVV heeft altijd al voorspeld dat de burgers uiteindelijk de wrange vruchten van de Floriade zouden plukken! Was de PVV maar serieuzer genomen dan hadden we dit onze burgers kunnen besparen.
Voorzitter een vraag aan het college: “Was het niet beter geweest om nog eens te kijken naar het Coalitieakkoord en daar de stofkam door heen te halen in plaats van de inwoners op te zadelen met uw geblunder”?

ALMERE – “DENK heeft onze motie uit 2017 om de Nederlandse en Almeerse vlag in de raadszaal te plaatsen gejat”, zei raadslid Chris Jansen van de PVV tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. DENK diende inderdaad vrijwel dezelfde motie in als de PVV destijds. Toen werd de motie verworpen, nu lijkt de motie wél op steun van de raad te kunnen rekenen.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter