• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Voorzitter,

Er ligt een nieuw regeerakkoord dat vele hardwerkende Nederlanders met angst en afgrijzen vervult. Ik heb kennis genomen van de reactie van de VNG op dat akkoord. Ik verzoek het college een brief aan de raad te sturen waarin gevolgen van de aspecten van het regeerakkoord, zoals beschreven in de reactie van de VNG, voor de komende jaren voor Almere zo concreet mogelijk worden beschreven.

De voorliggende begroting maakt duidelijk dat dit college voortgaat op de weg die het is ingeslagen. De weg van verdeeldheid tussen de bestaande stad en de nieuwe stad. Het college maakt een overduidelijke keus voor de nieuwe inwoners en laat de inwoners van de bestaande stad aan hun lot over. Bakken met geld worden door dit college gestoken in voorzieningen voor nieuwe stadsdelen terwijl het voorzieningenniveau in Haven bijkans tot nul wordt teruggebracht. Lijdzaam slaat men de teloorgang van het winkelcentrum in Almere Buiten gade terwijl het college 6 miljoen euro aan promotiegelden uit trekt om de nieuwe stad te slijten. De PVV zal voorstellen een deel van die promotiegelden aan te wenden voor het oplossen van de problemen in Almere Buiten. Op kosten voor het onderhoud van publiek groen wordt gesnoeid en ook dat laat zich voornamelijk voelen in de bestaande stad. Ik had laatst vrienden op bezoek die zeiden dat in Almere niet de bomen maar het onkruid tot in de hemel rijkt. Allemaal om de schaalsprongdroom te verwezenlijken.

Voorzitter, die schaalsprong heeft meer gevolgen. In sneltreintempo wordt Almere door dit college geïslamiseerd. Twee weken geleden bevestigde het college in antwoord op vragen van de PVV dat er weer een nieuwe moskee is in Almere. Wederom in Almere Buiten en dat terwijl de bouw van de moskee aan de Evenaar al vanaf juni volledig stil ligt. De toename van de islam heeft gevolgen voor het leven in onze stad. We kijken toe hoe vrouwen in onze stad anders worden behandeld dan mannen en dat homo’s worden lastig gevallen om hun geaardheid. Het college zit ondertussen aan bij islamitische ontbijtjes en kinderen gaan ’s middags naar gesubsidieerde islamitische huiswerkinstituten. In het zwembad in Stad wordt iedere dinsdagochtend in een volledig afgeschermde ruimte door vrouwelijke instructrices les gegeven aan islamitische meisjes en vrouwen. De PVV zal zich met hand en tand blijven verzetten tegen de verkwanseling van de Nederlandse normen en waarden in onze stad en blijft vechten voor een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Voorzitter, het is goed om te kunnen constateren dat voorstellen die door de PVV in het kader van de veiligheid in onze stad door het college zijn ingevoerd. In ons verkiezings-programma hebben wij gepleit voor de invoering van preventief fouilleren op wapens en de PVV heeft ook een motie ingediend om in het gebied rond de Grote Markt preventief fouilleren mogelijk te maken. In september van dit jaar is het preventief fouilleren ingevoerd. De invloed van de PVV is merkbaar. De PVV heeft in maart van 2011 vragen gesteld over frauduleuze straatcoaches. Het college antwoordde toen dat praktijken zoals deze in Amsterdam aan het licht waren gekomen, in Almere niet aan de orde waren. Maar het lijkt er op alsof we toch gelijk krijgen. In antwoord op technische vragen antwoordde het college kort geleden dat er geen verdere informatie rondom de straatcoaches zou worden verstrekt totdat de juridische procedures zijn afgerond. De raad wist niets van juridische procedures en we zullen nu het college oproepen om de opgelegde geheimhouding op te heffen zodat de raad in staat wordt gesteld om de situatie te bespreken. Stadscommando’s kunnen het ontstane toezichtshiaat opvullen.

Op het gebied van veiligheid is nog veel te doen. Ronduit alarmerend is de schrikbarende stijging van het aantal woninginbraken met maar liefst 51% naar een niveau van meer dan 1800 woninginbraken. Als we naar de begroting kijken dan ontbreekt het probleem van het exploderende aantal woninginbraken binnen de speerpunten van het veiligheidsbeleid. Mijn fractie wil graag weten waarom deze voor mensen zeer ingrijpende vorm van criminaliteit ontbreekt binnen de speerpunten en of het college bereid is daarin aanpassingen aan te brengen.

Op onderwijsgebied worden stappen genomen maar we zijn er nog lang niet. De PVV hecht er aan dat alle kinderen die hoogbegaafd zijn het onderwijs kunnen blijven volgen dat zij nodig hebben. Het is voor de PVV onverteerbaar dat geldgebrek er de oorzaak van zou zijn dat dit bijzonder onderwijs en daarmee jong Almeers talent verloren gaat. De PVV stelt dan ook voor dat als overbrugging naar een structurele oplossing eenmalig uit de impulsgelden voor onderwijs wordt bijgedragen aan het onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. 

Dit college trekt 300.000,-- uit voor de viering van het 30-jarig bestaan van de stad en de komst van de 200.000ste inwoner van Almere. Men stelt voor dit te vieren met de uitgave van een boek en wat omringende festiviteiten. De PVV vindt dat volstrekt belachelijk. Mensen maken de stad is een van die veelgeprezen principles en dan hoort een jubileumfeest dus ook voor die mensen te zijn. Voor de mensen die hier al jarenlang wonen en ieder jaar met lastenverhogingen om de oren worden geslagen terwijl ze de waarde van hun woningen zien dalen. Niet voor een paar bobo’s die het zoveelste boboboek in hun kast kunnen duwen na het nuttigen van wat bubbels met het college. Wij stellen voor de Almeerders te belonen met een onvergetelijk jubileumfeest. Een monument voor de Founding Fathers moet maar even wachten zodat een bedrag van € 450.000,- beschikbaar is.

Voorzitter, het is dit jaar pijnlijk duidelijk geworden dat de wethouder van economische zaken ver, ver onder de maat presteert. Zijn EDBA stelt zich ten doel 100.000 banen voor Almere te creëren maar de wethouder heeft nog geen enkele concrete baan weten aan te tonen die het gevolg is van deze uitdijende bureaucratische club. Wel is het gelukt om de recycling van oude kleding onder te brengen in de louche Chinese kledingindustrie van Prato in Italië. De wethouder is potsierlijk onderuit gegaan in zijn poging aan te tonen en te onderbouwen dat Almere toeristisch genoeg is om de zondagopenstelling van winkels veilig te stellen. De PVV waarschuwde voor de zwakke onderbouwing maar de wethouder sloeg de waarschuwingen in de wind en kreeg het deksel op de neus.

De raad zag de wethouder onlangs voor de derde keer langskomen om plannetjes voor een overslaghaven bij de Blocq van Kuffeler te slijten. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen luidt het spreekwoord. Deze wethouder kukelt wel drie keer in hetzelfde water. U kunt een motie tegemoet zien om dit boek nu definitief te sluiten.

De raad heeft op initiatief van de PVV onlangs twee maal gesproken over de dreigende verliezen voor Almere als gevolg van het Eurocommerce faillissement. Het blijkt de wethouder van EZ te zijn die verantwoordelijk is voor het bedingen van zekerheden om die verliezen af te wenden maar zoals het er nu voor staat zijn die zekerheden onvoldoende om een groot verlies voor Almere af te wenden. Het krediet is verspeeld, speelkwartier is over. Het is nu tijd om banen te creëren in plaats van klimaatommetjes te maken. 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Natuurlijk moet de Oekraïne nooit lid worden van de NAVO (en de EU). Een bufferstaat tussen het Westen en Rusland is…

by Toon van Dijk

 

twitter