• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Toon van Dijk stelde namens de PVV fractie vragen naar aanleiding van berichten dat Almere uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp Osdorp gaat opvangen.

 

 RAAD 2012 

 Datum: 21 november 2012

 Aan de voorzitter van de raad

 

 Steller vragen: PVV

 

 Onderwerp : Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

 

 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het correct dat u heeft besloten medewerking te verlenen aan de noodopvang van asielzoekers uit het tentenkamp te Osdorp?

2. Het gaat hier om uitgeprocedeerde asielzoekers waarvan vast staat dat ze hun vertrekplicht negeren. Kunt u uitleggen wat uw beweegredenen zijn om het mogelijk te maken dat deze mensen hun vertrekplicht nog langer ontlopen?

3. In 2007 is in het kader van de afhandeling van het generaal pardon tussen VNG en het rijk afgesproken dat gemeentelijke noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers uiterlijk eind 2009 wordt beëindigd. Kunt u uitleggen waarom Almere, waarvan de burgemeester nota bene voorzitter van de VNG is, deze afspraken schendt?

4. Bent u met de PVV van mening dat Almere zich met deze handelwijze als onbetrouwbare partner van het rijk afficheert? Zo nee, waarom niet?

5. Realiseert u zich dat u hiermee een effectief terugkeerbeleid van deze uitgeprocedeerde asielzoekers doorkruist en dat uw handelen een aanzuigende werking kan hebben op uitgeprocedeerde asielzoekers en nieuwe gelukszoekers elders in het land, die door uw handelen ten onrechte in de waan worden gebracht dat er hoop is uitzetting te voorkomen?

6. Bent u bereid omgaand deze afspraak schendende  beslissing terug te draaien en de noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers te staken. Zo nee, waarom niet?

 

Toelichting: Vandaag werd bekend dat Almere opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers zal faciliteren. De gemeente gaat daarmee lijnrecht in tegen afspraken die met het rijk werden gemaakt en biedt met haar handelen valse hoop aan uitgeprocedeerden en gelukszoekers.

 

 

 Toon van Dijk

PVV 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @geertwilderspvv: Natuurlijk moet de Oekraïne nooit lid worden van de NAVO (en de EU). Een bufferstaat tussen het Westen en Rusland is…

by Toon van Dijk

 

twitter