• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Lees hier de bijdrage van Toon van Dijk aan het debat over de voorjaarsnota.

 

Voorzitter,

Wethouder Duivesteijn was een kapitein. Met wethouder Visser als zijn eerste stuurman op de oceaanstomer SS Schaalsprong. Een stuurman die met kunst en vliegwerk zijn schip drijvende hield in de wetenschap dat  het zware averij heeft opgelopen.Vlak voordat kapitein en stuurman van boord sprongen riepen ze naar de bootsjongen, de jonge Mark: gewoon door laten spelen dat orkest! Dan lijkt het alsof er niks aan de hand is..

Daar stond de bootsjongen. Nul ervaring. Hij heeft nu de taak om het schip te redden maar met de nu voorliggende begroting is dat onbegonnen werk.."

Voorzitter, de PVV begrijpt niet hoe het kan dat als er 6 maanden geleden door het college geroepen wordt dat er een sluitende begroting is en er zelfs ruimte is om financiering voor een Floriade te reserveren, nu door wethouder Pol moet worden aangekondigd dat er 17 miljoen extra moet worden bezuinigd en dat alle Almeerders daarvoor moeten bloeden. Kan de wethouder bevestigen dat de raad 6 maanden geleden een te rooskleurig verhaal voorgeschoteld is en als dat niet zo is, kan hij dan uitleggen waarom een luttele 6 maanden geleden niet werd voorzien wat nu voorligt?

De PVV vraagt al sinds haar aantreden in deze raad om op de rem te trappen als het gaat om de niet aflatende bouwdrift van dit college. Maar dit college blijft met een roze bril op het gaspedaal stevig indrukken op weg naar de financiële afgrond. Ook nu staat er nog voor 500.000 m2 kantoorruimte in de grondexploitatie. Dat zijn 13 leegstaande Carlton Torens, voorzitter. 

Ook als het gaat om de woningbouw heeft de PVV gewaarschuwd voor te rooskleurige toekomstscenario’s. En terecht want geen van die scenario’s is uitgekomen maar daar leert het college niets van. Andermaal verschijnen in de begroting nulscenario’s en ambitiescenario’s die op los zand zijn gefundeerd. Scenarios die dit najaar niets waard zullen blijken te zijn. De recessie in Nederland duurt voort en dat zal zijn weerslag hebben op de kavelverkopen in Almere. 

Voorzitter, de ervaringen bij vele andere gemeenten in het land hebben geleerd dat keer op keer raden en ook colleges verrast werden door ongekende risico’s in de grondexploitaties. De PVV  vreest dat op dit moment slechts het topje te zien is van de ijsberg waarop het schip gaat lopen. De PVV ziet liever het hele gevaar en zal voorstellen om een deskundige de risico’s van de Almeerse grondpolitiek in kaart te laten brengen. 

Nu blijkt dat er fundamenteel andere keuzes nodig zijn, weigert dit college die te maken. Men moddert voort met duurzaamheidssprookjes waarvan niemand weet wat het oplevert maar waarvan vast staat dat het bakken met geld kost, al wil het college niet weten hoe veel. Wij zullen voorstellen te stoppen met al die duurzaamheidskul en we zullen andermaal voorstellen het EDBA op te heffen. De meest voor de hand liggende ingreep, het schrappen van de Floriade, komt in de overwegingen van het college niet voor en ondertussen heeft de nieuwe wethouder RO zich door een VVD minister schaakmat laten zetten als het gaat om de IJmeerverbinding. We gaan pas bouwen in Pampus als de verbinding er ligt zegt de wethouder stoer maar dat kan hij nooit waarmaken omdat de handtekening van het college al onder het aankoopcontract voor de bouwgronden staat.

Dit college komt niet met andere keuzes. Het college trekt nog maar eens de kaasschaaf over haar eigen uitgemergelde Oostvaardersakkoord. Die kaasschaaf snijdt nu bijvoorbeeld ook een prachtig stukje Nederlands cultureel erfgoed weg. Terwijl in heel Nederland het islamitisch gejammer van de oproep tot gebed aanzwelt doet dit college een symbolische duit in het weg-met-ons zakje door de stadsbeiaardier weg te sturen. Een domme besparing omdat de onderhoudskosten van de carillons door automatisering zullen oplopen en een onnodige besparing als simpelweg structureel wordt afgezien van wethouders van buiten die tienduizenden euro’s reiskosten declareren.

Ontzetting is de juiste kwalificatie voor het gevoelen in mijn fractie toen de hoogte bekend werd van de reiskosten die wethouder Anker ten laste van de Almeerders heeft gebracht. De PVV vertaalt dit in twee moties. 1 waarmee het handelen van wethouder Anker wordt afgekeurd en 1 waarmee wethouders van buiten worden opgeroepen niet meer reiskosten te declareren dan voor een 2e klas treinkaartje. 

Voorzitter, het college heeft niet ingegrepen toen dat nodig was, toen de PVV daar om vroeg. Wij zeiden stop met de schaalsprong, stop met bouwen, doe niet die Floriade.  De huidige situatie schreeuwt om koerswijziging en gezond verstand. De PVV zal meerdere moties en amendementen indienen om die koerswijziging in te zetten. De PVV hoopt op verstandige keuzes van de raad. Het is wellicht nog niet te laat.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter