• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad

Vz,

We beschouwen vandaag de laatste begroting van dit college. En met deze laatste begroting is 1 ding duidelijk geworden. Dit college is de absolute kampioen lastenverzwaringen. Een gemiddeld gezin betaalde in 2014 nog € 709,- aan ozb, riool- en afvalstoffenheffing. Dat bedrag stijgt in deze begroting voor 2018 naar € 784,-. In 4 jaar tijd heeft de Almeerse burger een lastenverzwaring van € 75,- voor de kiezen gekregen. Dat zijn niet de lage lasten die de VVD de kiezers 4 jaar geleden heeft voorgespiegeld. Maar dat de VVD als het om de macht gaat er geen probleem mee heeft de kiezers een rad voor ogen te draaien is wel duidelijk geworden de laatste tijd.

Vz, de Floriade werpt zijn schaduw vooruit. Almeerders moeten niets hebben van dit eliteproject. Dat is gebleken uit een € 30.000,- kostend onderzoek dat in opdracht van het college is uitgevoerd. Maar denk nou niet dat ze er van leren. Nee, de uitslag wordt simpelweg genegeerd en Almeerders worden voor dom versleten door het college. We moeten het de mensen nóg beter uitleggen is de reactie. Vz, Almeerders zijn niet dom. Zie zijn slimmer dan dit college. Ze zien ellende als het zich aandient en rennen niet met oogkleppen op de financiële afgrond in.

De illegaal bouwende hippies die zich Urban Greeners mogen noemen hebben het Weerwatereiland dat ze gratis van het college hebben gekregen inmiddels omgetoverd van een prachtig stukje Almeerse natuur in een veredeld afvalterrein met een illegale kas die als winkel dienst doet. Directieleden van de Floriade BV reizen op kosten van de belastingbetaler de wereld rond om ideetjes op te doen en in het stadhuis is vrijwel alles ondergeschikt gemaakt aan de Floriade. De camping is met belastinggeld weggekocht van een prachtige plek in de stad maar als ik het goed begrijp is het laatste gevecht met plaatselijke ondernemers nog niet gestreden. Vz, De Floriade veroorzaakt nu al ellende maar dat valt in het niets bij de financiële malaise die na 2022 opgeruimd zal moeten worden. Wat de PVV betreft laten we in 2019 in de begroting zien wat het schrappen van de Floriade Almere oplevert.

Veel geld is opgegaan aan de instroom van duizenden gelukszoekers en ook in 2018 is daarvoor weer geld vrijgemaakt. Geld dat bedoeld is om immigranten versneld te laten integreren in de Almeerse maatschappij. De PVV is van mening dat dit weggegooid geld is. Er zou voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning volop moeten worden ingezet op terugkeer naar het veilige land van herkomst. Voor veel landen is dat al het geval. Grote delen van Syrië zijn veilig en onmiddellijke terugkeer zou de inzet moeten zijn van middelen die we hier vrijmaken. In plaats daarvan kiest dit college voor blijvende integratie en daarmee een steeds verdergaande islamisering van de Almeerse samenleving. Afgelopen maandagavond nog bezocht een Pakistaanse terreurverheerlijker een woning in Almere Poort. Bezocht door tientallen mannen in jurken die schichtig om zich heen keken. Geen politie in de buurt. Het gevaar van islamitisch extremisme is onder ons en met de instroom van duizenden nieuwe islamitische migranten wordt dit gevaar alleen maar groter.

Vz, dat brengt mij bij de veiligheid in onze stad. De cijfers doen vermoeden dat het daarmee goed gaat en dat hoop ik van harte ... maar er is wel wat op af te dingen. De aangiftebereidheid is zeer laag en de politie is onderbezet waardoor criminaliteitscijfers van geen kant kloppen. Het grootste deel van de criminaliteit wordt niet gezien, zo was de uitkomst van een intern onderzoek van politie en OM begin dit jaar. Dat doet ernstig af aan de waarde van de grafiekjes in de begroting. Vz, de begroting voor veiligheidsbeleid laat in de komende jaren een dalende trend zien. Dat is in de ogen van de PVV geen goede ontwikkeling. Almere groeit en bij de betrouwbaarheid van de cijfers zijn zonder meer vraagtekens te plaatsen. Daarbij passen groeiende uitgaven voor veiligheid in onze stad.

Vz, ik wil tot slot terugkijken op een zwarte bladzijde uit de afgelopen raadsperiode. Ons initiatief om in onze stad een referendum mogelijk te maken is door deze raad de nek omgedraaid. Kiezers zijn aan de zijlijn gezet. De PVV blijft zich er hard voor maken om Almeerders meer dan 1 keer in de 4 jaar een stem te laten horen. Vz, de PVV is niet bang voor de kiezers. Wij hebben vertrouwen in ze.

Nieuw PVV talent gezocht!

De PVV Almere zoekt nieuw talent voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ben jij geïnteresseerd om mee te doen, meld je dan ook aan op het onderstaand mailadres; Meld je aan op het volgende mailadres [email protected].

 

Verkiezingsprogramma 2018

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

 

twitter