• TK Banner Oproep Vekiezingen

Voorzitter,

Dit kon natuurlijk niet goed gaan. De VVD in een coalitie met louter linkse partijen. Dat moest wel uitdraaien op een akkoord waar niets meer van het verkiezingsprogramma van de VVD in is terug te vinden. In het voorwoord van het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat men zorgvuldig met de gemeentelijke financiën zal omgaan. Uit het akkoord blijkt echter dat het grote linkse potverteren is begonnen. “Onze ambities reiken verder dan de beschikbare middelen” heet dat dan. In gewoon Nederlands is dat “we hebben geen geld voor deze plannen”. Deze coalitie gaat gokken op een voortgaande economische groei die allesbehalve zeker is.

Het verkiezingsprogramma van de VVD vertelt ons als het gaat om wonen: “We willen Almere niet volbouwen met sociale huurwoningen”. Na een paar weekjes onderhandelen met links komt ook hier de VVD als verliezer te voorschijn. Want nu wordt er met goedkeuring van de VVD 4 jaar lang extra geld uitgegeven om 2.500 extra huurwoningen te bouwen. Dat er alleen al in 2017 134 sociale huurwoningen zijn weggegeven aan islamitische gelukzoekers vind ik overigens niet terug in het akkoord. Dat vind de VVD best.

Er staat ook heel veel niet in dit coalitieakkoord overigens. Er staat bijvoorbeeld niets over uitgeprocedeerde asielzoekers. In het verkiezingsprogramma van de VVD staat nog dat er voor afgewezen asielzoekers en illegale immigranten geen plaats is in Almere. Terecht natuurlijk maar de PVV vraagt zich wel af wat die belofte waard is nu de VVD terecht is gekomen in de tentakels van links. Ik hoor graag wat hierover afgesproken is om te voorkomen dat we afglijden naar het niveau van Amsterdam waar criminaliteit tegenwoordig wordt beloond.

Wat ook ontbreekt is islamisering. Begrijpelijk want dat is voor deze partijen natuurlijk geen enkel probleem. Het is geen probleem dat een jihadistische fondsenwerver als Tarik Ibn Ali (op dit moment vast in een cel in Spanje wegens jihadronselpraktijken) op uitnodiging van een moskee vaste gast in Almere was. Het is volgens de coalitiepartijen geen probleem dat er steeds meer moskeeën komen, dat bestaande moskeeën uitbreiden, dat koningsdag wordt verstoord door islamitische bekeringsdrang, dat Almeerse kinderen op islamitische feestdagen wegblijven van school of dat Nederlandse kinderen op Nederlandse scholen verplicht worden moskeeën te bezoeken en dieronvriendelijk halalvoer te eten. Al deze problemen hebben hun weg naar het coalitieakkoord niet gevonden. Het grootste gevaar voor onze vrije samenleving wordt door de coalitiepartijen verzwegen.

Dit coalitieakkoord schiet totaal door als het gaat om duurzaamheid. Het heeft er alle schijn van dat GroenLinks dit heeft zitten schrijven toen de andere 4 coalitiepartners even waren lunchen. Een duurzaamheidsagenda, geneuzel over petajoules en een ‘klimaathub’; het is niets anders dan GroenLinks gebazel dat uiteindelijk tot een gigantische lastenverhoging voor de Almeerse burgers zal gaan leiden.

Ten aanzien van het thema veiligheid vraagt de PVV zich af wat er gebeurt is met de ambities van de VVD, die overigens gedeeld worden door de PVV, als het gaat om het doen van aangifte. Is er over gesproken en zo ja, wat is daar uitgekomen want ik lees er niets over. Mocht het “vergeten” zijn dan dringt de PVV er op aan om alsnog het altijd kunnen doen van aangifte zo breed mogelijk te faciliteren. Dan kunnen we eindelijk eens zien wat de jubelende veiligheidscijfers werkelijk waard zijn.

Voorzitter, een coalitieakkoord tussen 5 partijen moest wel uitdraaien op een paar losse opdrachten zonder een echte overkoepelende visie waar onze stad heen gaat en wat het profiel van onze stad zou moeten zijn. Het ware beter geweest als de VVD met de PVV zou zijn gaan praten dan was er in ieder geval meer van de eigen agenda van de VVD overeind gebleven.

Voorzitter, dit akkoord is een contract tussen vijf partners in een liefdeloos verstandshuwelijk. Een contract dat gokt op het voortduren van de huidige economische voorspoed en daarmee een groot risico vormt voor de toekomst van onze stad. De PVV zal er alles aan doen om dit contract voortijdig in de prullenbak te laten verdwijnen.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter