• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Naar aanleiding van het artikel in Almere DEZE WEEK over de waterplantenoverlast in het Gooimeer heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Zo wil de PVV weten of het college bekend is met het bericht in de Almere Deze Week van 17 juli jl. “Waterplanten maken watersport bijna onmogelijk?” ‘Waarom wordt er pas gemaaid als er klachten binnen komen bij de gemeente van de watersporters?, vraagt de partij verder. Waarom worden ligplaatshouders in Haven niet ruim van te voren geïnformeerd dat er gemaaid gaat worden, zodat zij de tijd krijgen om hun ligplaats te ontruimen? Is de havenmanager hiervoor verantwoordelijk?

De PVV vindt dat het beperkt maaien van de ligplaatsen en vaargeulen onvoldoende is en daarmee de overige waterrecreanten zoals, zwemmers, surfers en zeilers niet bediend worden. Door de aanhoudende warmte groeien waterplanten als kool, stelt de partij. Welke extra maatregelen worden er getroffen zodat alle waterrecreanten, met of zonder boot veilig en met plezier kunnen genieten op het water?

Bron: almeredezeweek.nl

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @demo_demo_nl: Beweren dat door jouw toedoen een oorlog is voorkomen, is extreem aanmatigend. En stel dat het al zo zou zijn ― dat ze al…

by Toon van Dijk

 

twitter