• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Vz,

Het akkoord dat deze coalitie heeft gesloten draagt de titel Liefde voor Almere. Die liefde wordt in ieder geval niet weerspiegeld in de begroting die ons door deze verzameling niet Almeerse bestuursnomaden is voorgeschoteld.

Dit is een begroting van een stelletje opportunisten dat denkt dat de economische voorspoed nog tot in lengte van jaren gaat duren. Het is duidelijk dat dit college niet de ambitie heeft Almere in financieel opzicht klaar te stomen voor een periode van economische tegenspoed. Het college stelt dat 15% van het balanstotaal een gezond weerstandsvermogen oplevert maar er is geen enkele ambitie om dat gezonde weerstandsvermogen te realiseren. De ambitie reikt slechts tot de door het college zelf geformuleerde bodempercentages. Vz, deze begroting is een blauwdruk voor een rampscenario als het economisch tij keert. De stad is daarop niet voorbereid.

Vz, de kwalificatie rampscenario is een understatement als het om de Floriade gaat. Drie jaar geleden werd aan de mensen in de stad voorgespiegeld dat we 10 miljoen euro in de Floriade zouden steken. We zijn nu drie jaar verder en de teller staat op 35 miljoen euro. De risicoreservering is opgelopen van 7 miljoen naar 14 miljoen. Om nog maar te zwijgen van het geld dat de gemeente leent aan de Floriade BV.

En waarvoor vz? De Floriade komt er niet meer. Amvest organiseert in 2022 een woningbouwexpositie op Almeers grondgebied. Nog voor de Floriade haar deuren opent komen er meer dan 400 woningen te staan op het Floriadeterrein. De Almeerse belastingbetaler financiert Amvest om al tijdens de Floriade te kunnen beginnen met de verkoop van woningen, zodat die zodra de Floriade haar poorten heeft gesloten opgeleverd kunnen worden. Is het verrassend dat Amvest uiteindelijk als ontwikkelaar boven is komen drijven? Nee, natuurlijk niet. In het bidbook van 2012 wordt Amvest 19 keer genoemd. Amvest schreef mee aan het bidbook. Die hele aanbesteding was een farce. Een toneelstukje met maar één mogelijke uitkomst.

Vz, het is diepe, diepe crisis rond de Floriade. De gemeente zit opgescheept met 1 partner die maar 1 doel heeft en dat is gebiedsontwikkeling en woningen verkopen. Het evenement Floriade is voor Amvest ongewenste bijvangst. De organisatie die de Floriade moet organiseren is bestuurlijk doodgebloed en het college heeft het bestuur van de BV overgenomen. Een BV waar miljoenen aan leningen zijn ingepompt waar weinig meer tegenover staat dan een jaarlijks terugkerend hiphopfestivalletje. Leningen die nooit zullen worden terugbetaald. Denk je eens in wat een goede dingen we met al dat geld voor onze stad hadden kunnen doen: betere zorg en aandacht voor ouderen, meer geld voor veiligheid en investeringen in wijken waar het minder gaat bijvoorbeeld.

De geplande 660 woningen leveren een exploitatieverlies op van meer dan 7 miljoen euro. Nu al speculeert het college openlijk over meer woningen om dat verlies tegen te gaan. Van de door het college zo bejubelde duurzame wijk gaat niets terecht komen. Het prachtige groenblauwe recreatieve hart van Almere zal verdwijnen. Voor een meer dan 30 jaar bestaande jachthaven en een prachtige stadscamping die voor vele Almeerders en niet-Almeerders stadsjuweeltjes waren, komt nu een wijk waar grauwe hoogbouw de boventoon zal voeren.

Vz, de PVV verwacht van een college op de grote dossiers transparantie. De PVV verwacht dat het college in openheid de discussie aangaat met de raad. Ook met partijen die tegenwicht bieden. In plaats daarvan wordt de mening van tegenstanders van de Floriade afgedaan als irrelevant en negatief. Dat is onterecht omdat de PVV ook als uitgesproken tegenstander van de Floriade heeft meegewerkt aan het stellen van kaders via meerdere aangenomen moties. We hebben als enige fractie het aangedurfd om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Van transparantie is al helemaal niets gebleken. Als de raad extra informatie wil zet het college de hakken in het zand en weet zich gesteund door de coalitiepartijen. De Floriade is een doofpotdossier geworden en ik heb het al eerder gezegd: de volgende raadsenquête na Omniworld dient zich aan.

De PVV heeft er geen enkel vertrouwen in dat het college dit tot een goed eind gaat brengen. Informatie wordt onder de pet gehouden en tonnen aan euro’s die in de Floriade verdwijnen worden niet verantwoord. Keer op keer wordt bezworen dat er geen extra geld meer bij hoeft. Ik hoor het wethouder Herrema nog zeggen toen er 11,5 miljoen euro bij moest om de extra inzet voor de floriade in het stadhuis te financieren. En nu staat het college weer te bedelen. De PVV gelooft er helemaal niets meer van. Vz, deze begroting onderstreept het gelijk van de PVV als het om de Floriade gaat. Een ongekend financieel fiasco dreigt voor onze stad maar burgemeester en wethouders houden elkaar de handen voor de ogen en rennen blind door, de stad en haar inwoners achter zich aansleurend. Dit college geeft in deze begroting aan als geheel verantwoordelijkheid te dragen voor de Floriade. Dat kan. Daarom zal de PVV tegen het gehele college een motie van wantrouwen indienen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover