• TK Banner Oproep Vekiezingen

 

De gemeenteraad van Almere heeft toch inzage gekregen in de notulen van een belangrijke vergadering tussen de raad van commissarissen en de directie van de Floriade BV. Dit op aandringen van de PVV, die zich niet neerlegde bij het besluit van het college van burgemeester en wethouders in oktober vorig jaar om de stukken geheim te houden.

Een groot deel van de raad had aangedrongen op openbaarheid van de notulen om zo meer duidelijkheid te krijgen over het opstappen van de volledige raad van commissarissen. De toezichthouders gaven destijds zelf aan dat hun oorspronkelijke opdracht was veranderd door een koerswijziging in de plannen. De gebiedsontwikkeling van de woonwijk en het evenement worden meer met elkaar verweven.

Notulen wel geheim voor niet-raadsleden
De gemeenteraad heeft niet alleen inzage gekregen in de notulen, maar ook in andere stukken die betrekking hebben op de relatie tussen de Floriade BV en de gemeente. De documenten zijn niet openbaar geworden, maar door het college van burgemeester en wethouders alleen ter inzage gelegd voor gemeenteraadsleden.

Het dagelijks bestuur van de gemeenteraad, het presidium, dringt bij het college wel aan op openbaarheid, maar een woordvoerder laat weten dat daar nog over wordt nagedacht. Het besluit hierover verwacht hij niet voor donderdag.

Donderdag debat in de gemeenteraad
De PVV wil donderdag naar aanleiding van de documenten een debat voeren tijdens de gemeenteraadsvergadering. De partij concludeert uit de stukken dat de Floriade BV grote bezwaren had tegen de bouw van woningen op het terrein voorafgaand aan het evenement in 2022. Dit vanwege de negatieve invloed op de bezoekersaantallen van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Ook zou door de raad van commissarissen zijn gewezen op het risico om met Amvest in zee te gaan.

De gunning van de gebiedsontwikkeling aan Amvest is volgens de PVV tot stand gekomen zonder enige inbreng van de BV. Uiteindelijk heeft de Floriade BV het bedrijf Amvest als samenwerkingspartner resoluut afgewezen, zo stelt de partij. De PVV concludeert: "Dit was de directe aanleiding voor het aftreden van de RvC. Niet 'een koerswijziging ten opzichte van haar oorspronkelijke opdracht'."

'Gemeenteraad is niet volledig geïnformeerd'
Wat de PVV betreft heeft het college van burgemeester en wethouders hiermee een politieke doodzonde begaan: het onvolledig informeren van de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft de raad volgens fractievoorzitter Toon van Dijk niets verteld over de inhoudelijke bezwaren van de BV tegen de plannen van Amvest en de keuze voor deze partij. Volgens Van Dijk blijkt uit de correspondentie dat de BV onevenredige risico's zag voor het slagen van het evenement.

Doordat die bezwaren van de BV en commissarissen door het college zijn weggehouden van de raad, heeft de gemeenteraad volgens de PVV haar controlerende en kaderstellende taken niet goed kunnen uitvoeren. Van Dijk: "Als we deze informatie wel hadden gehad, had het mogelijk geleid tot andere besluiten in het Floriade-dossier. Het college heeft op deze manier de besluitvorming beïnvloed."

College kreeg al eerder tik op de vingers
Van Dijk neemt de zaak hoog op. Temeer omdat de gemeenteraad al eerder een motie van treurnis tegen het college van burgemeester en wethouders aannam. De raad was niet tijdig geïnformeerd over het verlagen van het percentage sociale woningbouw van 30% naar 20% in het definitieve plan van Amvest.

Bron: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/167948/raad-krijgt-toch-inzage-in-notulen-floriade

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter