• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

De uitspraak van de Raad van State over het Nederlandse stikstofbeleid heeft mogelijk ook gevolgen voor de Floriade. De Almeerse PVV heeft vragen gesteld aan het college van B en W om helder te krijgen hoe verstrekkend die zijn. In het meest ongunstigste geval kan het betekenen dat bouwactiviteiten op het Floriadeterrein stilgelegd moeten worden.

In heel Nederland dreigen meer dan 210 projecten in gevaar te komen door de uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat bedrijven pas mogen bouwen als ze een stikstofplan hebben. Voordat begonnen kan worden moet bewezen worden dat de natuur en omgeving er geen last van hebben. De manier waarop dat tot nu toe gebeurde, binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is onvoldoende.

De PVV wijst erop dat op de website van de provincie Flevoland staat dat de PAS-regeling van invloed is op de Floriade. De partij wil een gedetailleerde uitleg over de effecten.

Tijdnood
Eventuele vertraging bij de bouwplannen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling kan rampzalig uitpakken. Het evenement gaat van start op 28 april 2022 en de planning om alles op tijd af te krijgen is al erg krap.

Lelystad Airport
In onze provincie heeft de stikstofuitspraak mogelijk ook gevolgen voor Lelystad Airport en de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk. Een gedetailleerd overzicht is er nog niet.

Door het Rijk is inmiddels een crisisteam opgezet met medewerkers van verschillende ministeries en provincies. Dat team gaat kijken hoe met de uitspraak van de Raad van State omgegaan kan worden.

Bron: Omroepflevoland.nl

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover