• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

De PVV heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het bericht van Almere DEZE WEEK dat er 2000 woningen nodig zijn als de raad vasthoudt aan 30% sociale huurwoningen in de Floriadwijk Hortus.

Oorspronkelijk zou Hortus 660 woningen krijgen. Dat bleek al lastig rendabel te krijgen. De gemeenteraad heeft daarbij ook nog eens aangegeven in de wijk geen 20%, maar 30% sociale huurwoningen te willen realiseren. Een ‘denktank’ van betrokken Almeerders kreeg maandag te horen dat er dan 1400 extra woningen nodig zijn. De wijk Hortus krijgt dan in totaal dus 2000 woningen.

De PVV is verbolgen dat de ‘denktank’ die informatie eerder krijgt dan de gemeenteraadsleden zelf. De partij vraagt zich af wat de status is van de denktank. ‘Maakt deze denktank deel uit van het participatieproces rondom de Floriade en zo ja, op welke wijze is deze groep samengesteld? Zo nee, welk doel dient dan de denktank?’
Fractievoorzitter Toon van Dijk ziet helemaal niets in de plannen om 1400 extra woningen te realiseren. “Wij verafschuwen dat. Wij zagen het Floriadeterrein als een soort Central Park in New York. Maar nu wordt het volgebouwd met hoge flats in de sociale sector. Dit moeten we niet willen. Je roept het onheil over je af.”

Amvest

Van Dijk proeft in het artikel ook dat er onenigheid is tussen projectontwikkelaar Amvest en de gemeente. ‘ Wanneer was u van plan de gemeenteraad in te lichten over de onenigheden tussen u en Amvest met betrekking tot de invulling van het Floriadegebied? Welke conclusies dient de gemeenteraad te verbinden aan het feit dat u klaarblijkelijk de 1400 extra woningen al ingetekend heeft in het Floriadegebied terwijl deze extra woningen niet binnen het huidige bestemmingsplan passen?’

 

Bron: https://almeredeweek.nl

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover