• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Vz, De Floriade is het hoofdpijndossier geworden dat de PVV heeft voorspeld, zowel in financiële als in organisatorische zin. De bloemetjestentoonstelling die Almere geen cent meer dan 10 miljoen euro zou kosten heeft inmiddels een loodzwaar prijskaartje van ca 60 miljoen om
de nek hangen. En we tellen door.

Vz, alleen dwazen geloven dat het hiermee ophoudt. En toch kiest dit college er voor om door tegaan. Het voorstel van het college is doordrenkt van op drijfzand gebaseerde aannames over de baten van de Floriade. En de cijfers die we krijgen verbleken bij de oorspronkelijke doelstellingen. Zoals de oud-Floriade wethouder Herrema fijntjes opmerkte: Van de bij de
oorspronkelijke businesscase gepresenteerde economische baten is weinig meer over. De baten verdwijnen als sneeuw voor de zon. De lasten blijven.

Als reden om niet te stoppen wordt door het college aangevoerd dat dit slecht zou zijn voor het imago van Almere. De enquête van OF laat zien dat de Almeerders het daar niet mee eens zijn. Zij denken dat stoppen beter is voor het imago dan doorgaan. En vz, daar hebben onze
inwoners gelijk in. Het fiasco waarvoor onze stad zich zal moeten gaan verantwoorden als de Floriade doorgaat leidt tot een oneindig grotere schade voor de stad dan wanneer we nu als raad het lef hebben dit college een halt toe te roepen. Want het gaat dit college niet om het imago van de stad. Het gaat ze om hun eigen imago! Dat mag niet geschonden worden. Tegen de wil van onze inwoners in wordt dit prestige-evenement, dit elitaire bestuurdersspeeltje de inwoners van Almere door de strot gedrukt. En ze mogen het ook nog eens gaan betalen Vz.

Het college zegt ook dat afspraken moeten worden nagekomen. Dat geldt kennelijk niet voor de afspraak met de raad en alle Almeerders dat de Floriade de stad 10 miljoen euro zou kosten. Dit college schendt die afspraak die volgens de PVV de belangrijkste afspraak is die er is. De
afspraak die je maakt met je eigen inwoners. Maar daar heeft dit college lak aan. Want het blazoen van onze bestuurders moet ongeschonden blijven.

En tot slot voert het college aan dat nu stoppen geen enkel rendement oplevert. Ik heb dat de VVD ook horen zeggen. En ook dat Vz, is klinkklare nonsens. De stadswijk komt er immers. Aeres gaat bouwen. De brug komt er. Het plantenhekwerk - het Arboretum - komt er. De hele erfenis van de Floriade - de legacy in de taal van onze überhippe bestuurders - is er al.

Vz, het college heeft van de verkenner opdrachten meegekregen -huiswerk- noemde de wethouder het. De PVV heeft bij herhaling aangegeven dat er geen focus is. En ook nu bewijst het college niets meer in haar mars te hebben dan kinderachtige slogans en platgetrapte gemeenplaatsen. De Floriade is:

- Een ontdekkingstocht in een park;
- Het groenste dagje voor jong en oud;
- Een totaalformule voor 4 thema’s;
- Een katalysator naar een gezonde stad;

En dat vz, noemt het college een kernboodschap. Iedere toehoorder die deze elevator pitch moet aanhoren stapt op de eerste verdieping uit de lift.

Een versterking van het management legt het college - zoals het ambtelijk bestuurders betaamt - uit als een uitbreiding. Meer is immers beter bij de overheid. Dus krijgen we nu een extra laag die Programmaraad wordt genoemd. Nog een club die over alles zijn plasje kan doen en mee kan beslissen. Nog meer gesprekspartners. Nog meer kosten.

Uiteraard moet er ook een directeur bij. De directeur met ervaring in de wereld van evenementen, de heer Verdaasdonk, lijkt de zoveelste Floriadebons te zijn die is gevlucht of het slachtoffer is geworden van de RvC. In zijn plaats zit er nu iemand die nul ervaring heeft als het om organiseren van een evenement gaat en die volgens het college 150k per jaar aantikt voor iets wat hij aantoonbaar niet kan. Ook hier kiest het college dus niet voor kennis en daadkracht maar voor meer mensen, minder slagkracht.

En toch Vz, gaan de coalitiepartijen tegen de wil van Almere beslissen dat de Floriade door moet gaan. In de volledige wetenschap dat het een financieel fiasco wordt dat zijn weerga niet kent. Vernietigend voor het imago van onze stad. In een tijd waarin we fors moeten gaan bezuinigen staan de coalitiepartijen achter een plan om miljoenen extra te gaan uitgeven aan een op voorhand faliekant mislukt evenement. Die beslissing is uit angst geboren. Omdat het voortbestaan van deze coalitie aan deze beslissing verbonden is door 1 of meer van de coalitiepartners. Deze coalitie kiest niet voor de stad maar voor haar eigen hachie en zadelt zo
Almere op met de grootste blunder uit ons bestaan.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover