• TK Banner Oproep Vekiezingen

Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad afgelopen donderdag op de Politieke Markt voor het doorgaan van de Floriade gestemd. Vijf partijen waren tegen: PVV, SP, Partij voor de Dieren, AP/OPA en Respect. Voorafgaan aan de stemming was er nog een debat. De PVV vergeleek daarbij de Floriade met het debacle van het topsportplan Omniworld in in 2002.

"We hebben de lessen van Omniworld niet geleerd en we hebben ook niets gedaan met de aanbevelingen van de raadsenquete over Omniworld in 2003", stelde Toon van Dijk, fractievoorzitter van de PVV in het debat. Hij vroeg aan wethouder Jan Hoek (GroenLinks) of hij de raadsenquete Omniworld ooit had gelezen. Dat had de wethouder niet. Maar die vond dat er genoeg projecten als voorbeeld kunnen dienen die goed gingen.

"Het fiasco van de Floriade kan 1 op 1 gelegd worden naast het debacle Omniworld", stelde Van Dijk. " De lessen uit de toenmalige raadsenquete Omniworld zijn niet geleerd."

Laat op de avond dienden de SP en de PVV een motie van wantrouwen in tegen het college. Het is onacceptabel dat dekking voor het voortzetten van de Floriade gezocht wordt in de algemene reserve, stelden de partijen. Verder gaat het doorgaan van de Floriade ten koste van de mogelijkheden om belangrijke problemen in de stad op te lossen. De motie werd met 33 stemmen tegen en 11 voor verworpen. Daarmee gaat de Floriade in 2022 definitief door.

Het debacle Omniworld

Op 13 maart 1997 werden de plannen voor topsport van voetbal, volleybal en basketbal onder de naam Omniworld gepresenteerd. Het project mislukt volledig en kostte Almere 27,1 miljoen euro.

In 2002 werd besloten tot een raadsenquête over de gang van zaken rond Omniworld. Binnenlands Bestuur meldde in 2003 dat de conclusie is dat de gemeente zich door te hoge eigen ambities in een fuik heeft laten trekken waar nauwelijks meer uit te komen viel. Volgens voorzitter Ruud Pet (GroenLinks) van de enquêtecommissie Omniworld waren zowel het gemeentebestuur als de raadsleden "doof en blind geweest voor wel aanwezige kritische geluiden." Verder kon Omniworld bijvoorbeeld te weinig zekerheid bieden over gevonden sponsors, maar dat zette de seinen binnen de gemeente evenmin op rood. De sportclub leefde bovendien op te grote voet."

Pet meende dat er ook in die periode genoeg momenten zijn geweest waarbij het voor Almere verstandiger was geweest om eruit te stappen. De gemeente ging desondanks door, in de hoop dat het toch nog goed zou komen. Het rapport wees echter geen directe schuldigen aan, omdat er geen opzet in het spel was geweest. Ook niet toen de verantwoordelijke wethouders de gemeenteraad op bepaalde punten maar half informeerden. De commissie deed wel een aantal aanbevelingen om toekomstige, grote projecten beter aan te pakken om te voorkomen dat ook die falen, aldus Binnenlands Bestuur.

Bron: www.almeredezeweek.nl

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter