• TK Banner Oproep Vekiezingen

ALMERE – Het college wil toewerken naar een blow- en alcoholverbod voor kinderspeelplaatsen. Op dit moment geldt zo'n verbod alleen voor schoolpleinen.

Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die de PVV stelde naar aanleiding van de overlast die er zou zijn op het speelplaatsje Arendsnest aan de Hanzeweg in de Oostvaardersbuurt.

De PVV stelde dat op het speelterreintje drank- en drugsrestanten lagen, zoals bijvoorbeeld lachgaspatronen. De partij vond dit onwenselijk.

Het college is dat met de PVV eens, maar zegt geen meldingen van overlast te hebben ontvangen. Boa's zullen het speelveldje regelmatig gaan controleren.

In het verlengde daarvan wil het college voor het Arendsnest, maar ook voor andere speelplaatsen in de stad, een blow- en alcoholverbod instellen. Momenteel geldt die uitsluitend voor schoolpleinen.

Op 1 juli van dit jaar loopt het huidige aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod af. De komende maanden worden op het stadhuis de voorbereidingen getroffen voor het al dan niet opnieuw aanwijzen van de gebieden. 'In het kader van deze heroverweging zal de portefeuillehouder voorstellen doen om naast de schoolpleinen tevens een alcohol- en blowverbod in te stellen op kinderspeelplaatsen en soortgelijke locaties', aldus het college.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad daar over.

Bron: https://www.almeredezeweek.nl/article/details/blow-en-alcoholverbod-voor-kinderspeelplaatsen-op-komst

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter