• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Vz,

De onophoudelijke stroom van verontrustend nieuws over de Floriade houdt niet op. Het nieuws dat de hele aanbesteding voor het licht en geluid op de Floriade over moet baart de PVV grote zorgen. Past een nieuwe aanbesteding nog wel in de tijd die ons resteert?

Belangrijker is het beeld dat uit het vonnis over de aanbesteding naar voren komt. Daar valt niet anders over te concluderen dan dat er sprake is van een product dat van onvoldoende kwaliteit is. En daar staat de aanbesteding niet alleen in. Ook het veiligheidsplan en het mobiliteitsplan kregen negatieve beoordelingen. Een reeks van producten van de Floriade BV die de toets der kritiek niet kan doorstaan Vz. En dat zegt ook iets over de rol van de wethouder die de aandeelhouder vertegenwoordigt. Naar de mening van de PVV is het duidelijk dat de wethouder onvoldoende toezicht houdt en de belangen van de gemeente en haar inwoners onvoldoende behartigt. Is de wethouder het met de PVV eens dat hij de belangen van de gemeente in de AVA heeft verwaarloosd en dat hij onvoldoende kritisch is geweest op het bestuur en de RvC van de Floriade BV?

Vz, de rechtbank heeft in het vonnis over de aanbesteding opgemerkt dat de gemeente het algemeen belang niet uit het oog mag verliezen. Dat algemeen belang dat vooral dáárin is gelegen dat er door de overheid zorgvuldig wordt omgegaan met gemeenschapsgeld. Het is voor de PVV volstrekt duidelijk dat deze wethouder dit algemeen belang totaal uit het oog is verloren en blind is gaan vertrouwen in zijn eigen mantra dat het met de Floriade wel goed komt. Dat blinde vertrouwen resulteert nu in een ongeëvenaarde verkwisting van gemeenschapsgeld. Waarvoor de PVV heeft gewaarschuwd voltrekt zich voor onze ogen en de wethouder staat erbij en kijkt er naar.

Vz, bij de PVV ontbreekt op dit moment het vertrouwen dat de Floriade door kan gaan. Bovenop een aanbesteding die volledig over moet komt het feit dat er op dit moment niet meer dan 2 vergunningaanvragen van internationale inzendingen zijn. Uit de procedure met oud directeur Stimac blijkt dat er mogelijk niet eens een horecavergunning is, dat kundig personeel uit de BV is vertrokken, dat er een conflict is met de botenexploitant, dat er onenigheid is met twee ministeries over subsidies en dat er smerige politieke spelletjes worden gespeeld binnen de BV met hoofdrollen voor de huidige directeur en de RvC. Ik neem aan dat de wethouder daar kennis van heeft genomen. Het zijn allemaal ingrediënten voor een totale mislukking. Wist hij dit allemaal? Wist de wethouder van alle procedures, van alle conflicten en wist de wethouder dat dit allemaal potentieel een bedreiging vormt voor de Floriade? Zo nee, hoe kan dit? Hoe kan een verantwoordelijk wethouder dit allemaal niet weten? En zo ja vz, waarom is de gemeenteraad daar dan niet door de wethouder over ingelicht?

Vz, de PVV is van mening dat de realiteit onder ogen gekomen moet worden en die realiteit is dat er een reële kans is dat we het niet halen en dat de Floriade niet doorgaat. Is de wethouder ook bereid die realiteit onder ogen te komen en met de gemeenteraad in de eerste weken van het nieuwe jaar alles op alles te zetten om de gevolgen voor onze stad beheersbaar te maken. Ik stel die vraag ook uitdrukkelijk aan de andere fracties: ziet u de feiten onder ogen of kijkt u weg? De PVV is bereid om in januari zo vaak als nodig is bij elkaar te komen om een uitweg uit dit rampscenario te bespreken. Niets doen is geen optie meer.

Toon van Dijk

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover