• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Voorzitter,
Meer dan 100 dagen hebben deze 7 partijen erover gedaan om een akkoord te bereiken. En dat is te zien. De 56 pagina’s propaganda hangen als los zand aan elkaar. En dat is logisch, omdat deze partijen totaal, maar dan ook totaal, niet bij elkaar passen. Het akkoord dat voorligt is een inhoudelijke opsomming van een paar logische opgaven waar we al jarenlang mee bezig zijn. Daarnaast wat stokpaardjes van de 7 partijen die ze trots als winst zullen beschouwen, maar volstrekt irrelevant zijn omdat ze geen breed gedragen wens zijn van onze inwoners. En als laatste enkele totaal belachelijke onderwerpen die heel veel geld kosten en helemaal niets toevoegen. Kostenplaatje van de 7e wethouder is bijvoorbeeld €645.000,- per jaar, terwijl er makkelijk een college had kunnen zijn met minder partijen en dus minder wethouders.
De VVD heeft haar ziel en zaligheid verkocht om maar op het pluche te kunnen blijven zitten. 1 wethouder minder en de post financiën kwijtgeraakt. Ga dat maar eens uitleggen aan uw achterban. Blijkbaar was de angst om buiten de boot te vallen zo groot dat dit allemaal is geslikt.

Wat daarnaast opvalt is dat de grootste uitsluiters worden beloond met een plek in het college. Dit is een hele enge ontwikkeling van de linkse politieke terreur die Almere al langer teistert. Leefbaar Almere sluit maar liefst 4 partijen uit tijdens de gesprekken met de informateur. Daarnaast geeft zij aan niet meer te luisteren naar de ruim 60% van de inwoners die niet heeft gestemd of op de PVV. Dus ze sluiten 2/3 van de stad uit om zelf mee te besturen. Typisch gedrag van een linkse partij die parasiteert op de samenleving. Op deze manier komt de opkomst de volgende keer onder de 30% uit, maar daar hebben deze partijen geen moeite mee omdat ze toch weer in de collegebankjes plaatsnemen.
D66 is net zo erg. Ook daar uitsluiting van anderen om zelf in het centrum van de macht te kunnen blijven zitten. En dan wel te pas en te onpas roepen dat de PVV mensen uitsluit. Almeerders zijn echt niet gek. Ze zien wat er gebeurd en straffen dat af. Het is niet voor niets dat de partijen die voor het verkwisten van minimaal €70 miljoen aan de Floriade waren allemaal hebben verloren. En de rekening zal zeker nog verder oplopen. Er is niet meer gekozen voor een eindverantwoordelijke wethouder Floriade. Waarschijnlijk denken de partijen dat trekken aan een dood paard toch geen zin meer heeft. En hoe gaan we nieuwe tegenvallers voorkomen als we als aandeelhouder geen wethouder meer hebben die zich verantwoordelijk voelt en de stad vertegenwoordigd tijdens de aandeelhoudersvergadering? De pijn van de Floriade zien we doorwerken in heel veel zaken, met name in beheer en onderhoud. De rekening wordt neergelegd bij de inwoners en we moeten zelfs in de toekomst gaan bijlenen om de noodzakelijke uitgaven te kunnen blijven doen. Logisch als je miljoenen spendeert aan onzin uitgaven, zoals een jaarlijkse diversiteitsbeleid dag. Even los van de €100.000 voor een ambtenaar die dit gaat doen en de €50.000,- voor de viering, is de nieuwe coalitie soms van plan om alle Almeerders een dag vrij te geven op kosten van de gemeente? Of transitie verlof bij een geslachtsveranderende ingreep. En ook het voorstel voor een echtscheiding/relatieloket, waarom geen ouderen loket? Zijn dit nu kerntaken van een overheid geworden? Het valt nog mee dat we, gezien de wethouderskandidaten, niet een jaarlijkse verplichte bomenknuffelaars dag gaan introduceren.


Oh ja, we gaan de ruimte voor een kunstmuseum onderzoeken. We leren echt niets van voorgaande missers. Hoeveel publiekstrekkers moeten hier nog sneuvelen, vaak voordat ze überhaupt zijn gerealiseerd, voordat we het eindelijk doorhebben?
Op het gebied van veiligheid lopen we nog steeds achter de feiten aan. Meer blauw op straat en lik op stuk is het enige dat werkt. Den Haag wil dat we doorgroeien naar de 5e stad van het land? Zorg dan dat voorzieningen meegroeien. En dan doelen wij niet op nog een coffeeshop in Almere Poort of Pampus, zoals dit linkse college wil, want op deze manier worden we de 5e wietstad van het land.
Waar absoluut meer tijd en geld naar toe moet is het tegengaan van ondermijning. Vanwege de centrale ligging van Almere zijn we hard op weg om de criminele hoofdstad van Nederland te worden. Zorgmedewerkers worden nu bewust in de gevarenzone geplaatst, door ze ‘blauwe taken’ te laten uitvoeren in de TBS kliniek. Alsof de zorg al niet forse onderbezetting kent.

Wat de PVV betreft zetten we vol in op bereikbaarheid, dus een IJmeerverbinding inclusief weg. Voor wat hoort wat, we zijn niet het afvoerputje van de Randstad maar de 2e stad in de MRA. Straal dat eens uit en eis boter bij de vis. En daarnaast natuurlijk werkgelegenheid in eigen stad en behoud van het groen-blauwe karakter van Almere. Maar de structuur van de stad wordt losgelaten. In Overgooi wordt het oorspronkelijke plan verandert en ook in Oosterwold gaan we ingrijpen. Als we nu gewoon eens beginnen met alleen nog te bouwen voor Almeerders, en daarmee dus serieus werken aan verkorten van de wachtlijsten, dan doen we echt iets voor onze stad, voor onze inwoners, niet voor de Randstad of asieleisers die hier komen potverteren. Waar we ook wel benieuwd naar zijn is wat nu precies een gedifferentieerde toewijzing van het aantal woningen aan doelgroepen inhoudt? Hoeveel woningen gaan er naar die nepvluchtelingen? En doen we dezelfde overval tactiek als in Almere Buiten waar we alle inspraak van de omwonenden overboord gooien en gedurende minimaal 10 jaar zomaar woningen ergens neerdonderen? Links heeft het namelijk niet zo op echte democratie gezien het standpunt over bindende referenda.
Voorzitter, het moge duidelijk zijn. De PVV heeft niets met dit akkoord en deze coalitie. Wij zullen net als de voorgaande jaren voorstellen bekijken op inhoud en voor ons belangrijke zaken zelf agenderen. In het belang van onze kiezers en het belang van Almere. Niet voor onszelf zoals deze coalitie.
Dank u wel.

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover