• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Voorbeschouwing programmabegroting 2024
Voor ons ligt een programmabegroting die de burgers in hun portemonnee gaan voelen en flink ook. Er moet bezuinigd worden omdat er door de gemeente Almere voor bijna €200 miljoen is geblunderd met de Floriade en de riolering van Oosterwold. Om dit alles te kunnen betalen komt er een buitensporige lastenverhoging voor onze burgers, en dat terwijl de lasten in Almere al hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. Door deze verhogingen en de hoge inflatiecorrectie komt daar €90 euro per gezin bij, en daar blijft het niet bij want voor 2025 en 26 zal daar nog eens €30 bovenop komen. Burgers weten nu al niet meer hoe ze de boodschappen, energie en overige lasten moeten betalen. De PVV heeft altijd al voorspeld dat de burgers uiteindelijk de wrange vruchten van de Floriade zouden plukken! Was de PVV maar serieuzer genomen dan hadden we dit onze burgers kunnen besparen.
Voorzitter een vraag aan het college: “Was het niet beter geweest om nog eens te kijken naar het Coalitieakkoord en daar de stofkam door heen te halen in plaats van de inwoners op te zadelen met uw geblunder”?


Het is zo triest gesteld met onze mooie stad dat we geld moeten gaan lenen om de stad te kunnen onderhouden. Er wordt gerekend met een lage rente van 2% maar wat als de rente doorstijgt dan wordt lenen wel een hele dure keuze, dat betekent dat we de problemen vooruitschuiven en de volgende generatie achterlaten met een behoorlijke grote kostenpost. Besturen van een stad is een serieuze zaak en u stelt voor om met belastinggeld te gokken.
Voorzitter een vraag aan het college: “Heeft dit college een plan b voor als de rente gaat stijgen? En zo ja, kan zij aangeven hoe dit eruit gaat zien en wat dit betekent voor onze inwoners”?
De PVV begrijpt niet dat er tot 2025 €1 miljoen aan beheerkosten wordt uitgeven aan het arboretum waar niemand profijt van heeft. In plaats daarvan hebben we een gezonder maaibeleid nodig, ja, gezonder, onze burgers en hun huisdieren ervaren meer gezondheidsklachten door het huidige maaibeleid dat is ingezet.
Voorzitter een vraag aan het college: “Is het college bereid om bij de uitvoering van het maaibeleid meer rekening te houden met de gezondheid van onze burgers en hun huisdieren en het maaibeleid aan te passen”?


Dan het tekort aan woningen, in het coalitieakkoord is opgenomen dat er tot 2030 25000 woningen bijgebouwd moeten worden, maar leggen we de verwachte grondverkoop voor de komende 5 jr daarnaast, dan stellen wij met grote verbazing vast er maar voor 6300 woningen grond verkocht gaat worden, ik zal u de rekensom verder besparen maar u begrijpt dat er loze beloften gedaan worden. Dit is één van de vele onderdelen waarin het coalitieakkoord een wassen neus blijkt te zijn. Onze burgers verdienen beter. Wij hebben juist nu woningen nodig zodat ook onze kinderen, die nu te lang noodgedwongen bij hun ouders moeten blijven, een eigen leven kunnen opbouwen. We kijken te veel naar de taakstellingen die het rijk ons oplegt door statushouders voorrang te verlenen en kijken weg voor de opstapelende problemen van onze eigen burgers.
Voorzitter een vraag aan het college: “Wanneer gaat het college naar Den Haag om aan te geven dat wij het niet meer aan kunnen met deze aantallen en dat het nu wel genoeg is om statushouders voorrang te geven ten opzichte van onze eigen inwoners die al jaren op een wachtlijst staan”?
De PVV roept het college ook op om te stoppen met ruzie maken met Weerwater CV, laat ze starten met bouwen. Tenslotte is die mooie woonwijk die er niet is de trots van het coalitieakkoord!


Ook bij de jeugdzorg zien we dat de kosten de pan uitrijzen, we zitten nu al over de 130 miljoen. Dat kan echt anders, recente cijfers van de gemeente Groningen laten zien dat hun budget van 80 miljoen voldoende is, terwijl Groningen procentueel meer jongeren in de jeugdzorg heeft.
Voorzitter een vraag aan het college: “ Er staat een bezuinigingsopdracht opgenomen maar nergens staat hoe deze ingevuld gaat worden, hoe denkt het college deze in te vullen? En is het college bereid om de getallen en de financiering te vergelijken tussen Almere en Groningen en dit te delen met de raad”?.
Om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg bestendig blijft is er lef nodig en moeten we af van het idee dat iedereen die druk is of niet in het perfecte plaatje past jeugdzorg nodig heeft.


De PVV roept het college op om niet langer beslissingen te nemen omdat ze goed voelen, maar omdat ze goed werken. Geld kun je maar 1x uitgeven en daarom zullen we met een aantal moties en amendementen komen.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover