• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Debat Coalitieakkoord 2024-2026

Voorzitter, de PVV heeft nu al medelijden met de inwoners van onze stad voor wat hen de komende twee jaar te wachten staat. Het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan de stad’ kan beter worden gewijzigd in ‘Samen breken we de stad verder af’. Dit akkoord is doordrenkt met utopische linkse hobby’s, dat geeft direct weer wie er bij de onderhandelingen de broek aan had.
Voorzitter, we moeten niet vergeten dat het juist deze partijen waren die keer op keer medeverantwoordelijk waren voor grote financiële debacles in deze stad, zoals bijvoorbeeld de Floriade en riolering-gate in Oosterwold. Allemaal dossiers waarvoor de PVV vanaf dag 1 voor heeft gewaarschuwd. Maar zij wisten het beter en we weten nu allemaal hoe dat is verlopen.

Voorzitter, wat moeten deze partijen tijdens de onderhandelingen toch een voldaan gevoel hebben gehad! Met emotiepolitiek kunnen ze nu hun doelgroep een tijdelijke aalmoes geven. Niet denken in structurele oplossingen, maar enkel symptoombestrijding plegen. Burgers, met de zogenaamde zware schouders die nu al moeite hebben met het betalen van hun boodschappen, energie- en zorgkosten, enzovoort. Die krijgen nu te maken met weer een lastenverzwaring. We zien een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 7,5%, de afvalstoffenheffing stijgt, parkeertarieven stijgen met 17.5%, in Almere Buiten gaat een dagkaart van 2 euro naar 3 euro, een verhoging van 50%. Dit is de doodsteek voor de ondernemers in Almere-Buiten.

Voorzitter, de stad staat er financieel bepaald niet florissant voor, desondanks komt deze coalitie niet met oplossingen, slechts met nieuw beleid. Verworpen moties worden in het akkoord gefietst, waar de raad al een duidelijk statement over heeft gegeven. Dit zet de toon voor hoe deze partijen denken over eerder genomen besluiten van de raad. Om nog een voorbeeld te noemen: de raad wil maar 30% sociale huurwoningen, maar dit wordt verhoogd naar 40%. Dit betekent dat de coalitiepartijen totaal lak hebben aan de genomen besluiten! Ook lezen we in dit akkoord dat er besloten is om Hortus terug te kopen, terwijl de besprekingen met de raad nog bezig zijn, wederom een schoffering naar de raad en burgers.  Is dit nu die politieke mores waar ze altijd aan refereerden? Nee, dit laat zien hoe opportunistisch en selectief ze zijn, als het maar in hun politieke straatje past en anders niet. Politiek die niet op de burgers en de stad gericht is maar op partij politiek, ego’s en persoonlijke eer. Dit is niet de politiek waar de PVV voor staat.

Voorzitter, het is overduidelijk dat niet de gezondheid van de gemeentelijke financiën voorop staan bij deze coalitie, maar het blinde wensdenken waarin luchtfietserij als duurzaamheid en gewauwel over diversiteit en gendergelijkheid de boventoon voeren. Onze inwoners mogen hiervoor opdraaien, zowel financieel als maatschappelijk. Tevens zien wij dat de coalitie geen financiële verantwoordelijkheid neemt maar op slinkse wijze urgente bezuinigingsopdrachten voor zich uit bulldozert naar de volgende coalitie in 2026!

Voorzitter, het verbaast de PVV dat de coalitiepartijen volledig voorbijgaan aan de landelijke verkiezingsuitslag van november 2023, waar de PVV met een monsterzege de grootste partij van het land is geworden en ook in Almere veruit de meeste stemmen heeft gekregen. Als ik het landelijk beleid naast dit coalitieakkoord leg, dan is de conclusie dat de Almeerders echt iets anders voor ogen hebben. Wederom wordt de Almeerse kiezer door de politiek genegeerd. De PVV vraagt zich af of deze coalitiepartijen enig idee hebben hoe zij met dit akkoord het vertrouwen in de Almeerse politiek denken te kunnen herstellen.

Voorzitter, ik wil afsluiten door de coalitiepartijen een gezegde mee te geven, ‘bezint eer ge begint’. Dat is precies wat u allen heeft nagelaten en bent schaamteloos voor uw persoonlijke doelen gegaan, niet ten goede voor de burgers en voor de stad.

Annette Raijer

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover