• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

De bezwaarschriftencommissie van Almere heeft geoordeeld dat de in december 2011 door de raad aangenomen slecht is onderbouwd. Als gevolg daarvan staat de zondagopenstelling nu op losse schroeven. De PVV heeft daar eind 2011 herhaaldelijk voor gewaarschuwd.

Hieronder treft u de de bijdrage aan van de PVV bij de behandeling van de Voorjaarsnota d.d. 10 juni 2012.

Naar aanleiding van een door de PVV-raadslid Annette Raijer ingediende motie heeft de wethouder gisteren toegezegd dat de gemeente de hekken langs de busbaan bij het Boomfeestbos in Almere Haven zal terugplaatsen.

Gisteren is er gedebatteerd en gestemd over de jaarlijks tienduizenden euro's kostende vrijstelling van de wettelijke plicht voor wethouder Adri Duivesteijn om in Almere te wonen. Dankzij de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA, CU en D'66 betaalt u ook aankomend jaar weer voor de reis- en verblijfkosten van wethouder Duivesteijn ook aankomend jaar. Hier vindt u de bijdrage van PVV-raadslid Toon van Dijk.

ldvlsjvsjkDvs;jDv

 Toon klein  

1. Toon van Dijk

De Floriade is een grote bedreiging voor de stad. Een financieel fiasco dreigt en het mooie Weerwater wordt met hoogbouw volgebouwd. Deze verkiezingen gaan over de Floriade. Zegt u ook Weg Ermee? Stem dan 21 maart PVV 

 Willem klein

 

 

2. Willem Boutkan

Sinds 1984 ben ik woonachtig in Almere en kale vlaktes zien veranderen in ruime groene woonwijken waarvoor mensen graag naar Almere kwamen. Dat huisje, boompje beestje gevoel moet weer terug in de samenleving. Daar hoort een prettige, veilige, goed onderhouden, schone en groene stad bij. Daar ga ik voor. 

 Annette klein  

3. Annette Raijer

Sinds 2011 heb ik zitting in de gemeenteraad namens de PVV. Ik wil opkomen voor onze ouderen en kwetsbare burgers binnen onze samenleving en dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Ook zal ik mij hard blijven maken voor onze jongeren in de stad zodat zij de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast vind ik een groene, schone en veilige stad waar burgers met een gerust hart kunnen vertoeven en kinderen veilig kunnen spelen belangrijk.

 Chris klein  

4. Chris Jansen

Ik ben 51 jaar en woon sinds 1998 in Almere. Sinds 2010 zit ik namens de PVV in de gemeenteraad. Ik verzet me tegen de islamisering van onze stad. Daarnaast help ik inwoners die worden gedupeerd door verkeerde bouwplannen van de gemeente. Almere is van u en van mij, niet van de betweters van de gevestigde orde.

 Frank klein  

5. Frank Fesevur

Na reeds 25 jaar woonachtig te zijn in Almere, heb ik besloten mij namens de PVV kandidaat te stellen. Want de PVV staat voor onze vrijheid!  Vrijheid betekent in staat zijn keuzes te maken en perspectief hebben. Die vrijheid die wil ik verdedigen. Ik zal mij daarom voor alle Almeerders inzetten om plezierig te kunnen wonen in een veilige, recreatieve en economisch welvarende gemeente. 

 Arnoud klein  

6. Arnoud Ravestein

Arnoud Ravestein 44 jaar oud. Getrouwd en ik heb 2 kinderen. Ik woon sinds 1997 met veel plezier in Almere-Haven. Ik ben werkzaam in de beveiligingsbranche en sinds 2010 actief voor de PVV met als motivatie een veilig, schoon en leefbaar Almere. De komende jaren wil me hier graag voor in blijven zetten. 


 03 Jenny Zerfwoski
 

7. Jenny Zerfowski

Vanaf 1987 woon ik in Almere en heb ik de stad zien groeien. Om de stad veilig en leefbaar te houden zijn er veranderingen  nodig. Iedereen, jong en oud, dient veilig over straat te moeten kunnen, op ieder tijdstip van de dag! Er dient in iedere wijk een speelrijke omgeving te zijn voor kinderen met speeltoestellen die hufter proof zijn.

 Kenneth klein  

8. Kenneth van Kamperdijk

Ik woon al 29 jaar samen met mijn vrouw en twee kinderen in Almere haven. Omdat ik woon- en werkzaam ben in Almere heb ik Almere leren kennen als een prachtige stad die zichzelf steeds verder ontwikkeld en tevens vernieuwend en innovatief is.
De lokale politiek heeft als functie antwoord te geven op de lokale problemen en vraagstukken. De lokale politici hebben tot taak de problemen in de gemeente te benoemen en deze aan te pakken. Ik wil mijzelf inzetten voor “ alle” Almeerders en met heldere en effectieve oplossingen komen, bijvoorbeeld over veiligheid en de Floriade. Je kan het geld immers maar één keer uitgeven.

Ron klein  

9. Ron Dubbelman

Ik ben Ron Dubbelman. Woon sinds 15 jaar in Almere en ben getrouwd. Sinds 2010 ben ik raadslid voor de PVV. Voor mij is het belangrijk dat Almere financieel gezond is. Ik vind het belangrijk dat Almeerders lagere lokale lasten betalen.

Ritchel klein  

10. Ritchel Zwiers

Ritchel Zwiers, sinds 1996 in Almere. Langs de lijn staan roepen of inzetten om de stad tot iets moois te laten worden. Ik kies voor het laatste. Onderhoud, veiligheid, werkgelegenheid e afschaffen Floriade zijn belangrijk. Daar wil ik me voor inzetten.

Yuri klein  

11. Yuri Wagenaar

Sinds 2015 ben ik actief voor de PVV Flevoland. Waarom de gemeenteraad? In de 15 jaar dat ik Almere woon heb ik Almere zien veranderen. Ik wil van Almere weer een beter Almere maken in de ruimste zin van het woord. Meer veiligheid op straat, de verpaupering van de stad tegengaan, een halt toeroepen aan prestigeprojecten (bijv. Floriade). De Nederlandse normen en waarden zijn voor mij belangrijk! Wie in Nederland woont heeft zich ook aan te passen aan deze normen en waarden.

Ramona klein  

12. Ramona Aukes

Sinds 2006 woon ik in Almere en sinds maart 2014 zit ik namens de PVV in de gemeenteraad van Almere. Mijn woordvoerderschap is openbare orde en veiligheid. Ik ben 25 jaar werkzaam geweest bij de politie.
Hierdoor heb ik op het veiligheidsgebied dan ook een brede ervaring en kennis opgedaan. Bij de PVV heeft veiligheid een hoge prioriteit. Daarom wil ik met deze kennis en ervaring me dan ook de komende 4 jaren samen met de PVV blijven inzetten om uw veiligheid binnen Almere te verbeteren en te behouden. Want uw veiligheid is onze veiligheid. Daarom zullen wij voor uw veiligheid blijven vechten!

Carl klein  

13. Carl Schröder

Mijn naam is Carl Schröder, 46 jaar, getrouwd en vader. Ik woon sinds 1990 in Almere. 
Ik wil me ook inzetten voor meer veiligheid in Almere, het behoud van ons groen, een betere zorg, eindelijk eens woningen voor de Almeerders en minder, veel minder islam. Het wordt tijd dat er een college komt dat beseft dat het in dienst is van de Almeerders, en daar dus ook naar handelt.
Verder hoop ik, samen met mijn PVV collega’s, het onzinnige plan voor de Floriade te kunnen stoppen.

Jules klein  

14. Jules Hiraki

Ik woon al vanaf 1988 in Almere en zie de samenleving veranderen in onze stad. Slecht beleid moet benoemd worden en dat doet de PVV. Door de dialoog aan te gaan met Almeerders, te horen wat er echt speelt, door mij te verdiepen in de problematiek wil ik als gemeenteraadslid deze stad mooier maken en leefbaar houden.

Kees klein  

15. Kees Kok

Als lid van de Eerste Kamer en lijstduwer wil ik een bijdrage leveren aan een succesvolle campagne. Na acht jaar is het tijd voor verandering. De oude politiek heeft te lang deze groeiende stad gedomineerd met gelegenheidspolitiek en allerlei wilde projecten.
Speerpunt is voor mij een gezond financieel beleid zonder afwenteling op de burger. De huidige burgers en hun leefklimaat dienen weer centraal te staan met voorrang voor veiligheid en woongenot.

Irene klein  

16. Irene Joosse

Ik ben Irene Joosse. In het dagelijks leven manager bij een overheidsinstantie. Ik ben sinds 2010 betrokken bij de raadsfractie van PVV Almere als fractie-assistent. Daarnaast ben ik Statenlid bij de provinciale fractie sinds 2011. Juist door die combinatie kunnen veel gemeentelijke onderwerpen gekoppeld worden aan provinciale onderwerpen. Ik vind het een uitdaging om mijn kennis zowel gemeentelijk als provinciaal in te zetten en daardoor heb ik een mooie overall view. Mijn specialiteiten voor de raadsfractie liggen op het gebied van het sociaal domein, zorg en onderwijs.

Toon klein  

1. Toon van Dijk

Ik heb rechten gestudeerd in Leiden en woon sinds 2004 in Almere. Ik wil me graag inzetten voor een Almere waar kinderen, vrouwen en homo's zich weer veilig en vrij voelen.

Annette klein  

2. Annette Raijer

Sinds 2011 heb ik zitting in de gemeenteraad namens de PVV. Ik wil opkomen voor onze ouderen en kwetsbare burgers binnen onze samenleving en dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft. Ook zal ik mij hard blijven maken voor onze jongeren in de stad zodat zij de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Daarnaast vind ik een groene, schone en veilige stad waar burgers met een gerust hart kunnen vertoeven en kinderen veilig kunnen spelen belangrijk.

Willem klein

 

 

3. Willem Boutkan

Sinds 1984 ben ik woonachtig in Almere en kale vlaktes zien veranderen in ruime groene woonwijken waarvoor mensen graag naar Almere kwamen. Dat huisje, boompje beestje gevoel moet weer terug in de samenleving. Daar hoort een prettige, veilige, goed onderhouden, schone en groene stad bij. Daar ga ik voor. 

Frank klein  

4. Frank Fesevur

Na reeds 25 jaar woonachtig te zijn in Almere, heb ik besloten mij namens de PVV kandidaat te stellen. Want de PVV staat voor onze vrijheid!  Vrijheid betekent in staat zijn keuzes te maken en perspectief hebben. Die vrijheid die wil ik verdedigen. Ik zal mij daarom voor alle Almeerders inzetten om plezierig te kunnen wonen in een veilige, recreatieve en economisch welvarende gemeente. 

Jansen Chris PVV  

5. Chris Jansen

Almere, Flevoland of heel Nederland. Alles wordt kapot gemaakt door partijen die weigeren samen te werken met de PVV. Denk hier eens aan als u gaat stemmen. Wilt u meer Rutte, Kaag, De Jonge, etc. of wilt u meer Geert Wilders?

Want laat het heel duidelijk zijn, als de PVV het voor het zeggen heeft worden een aantal zaken direct aangepakt.

Julien resultaat  

6. Ramona Aukes - fractie assistente

 

Julien resultaat  

7. Julien van der Kolk - fractie assistent

 

Uit de begroting blijkt dat het college het 30-jarig bestaan van de stad wil vieren met een jubileumboek boek en wat omringende festiviteiten. De PVV vindt dat het 30-jarig bestaan van de stad niet moet worden opgeluisterd met een boek voor een paar bobo's maar met een groots feest voor alle Almeerders.

Subcategorieën

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @demo_demo_nl: Beweren dat door jouw toedoen een oorlog is voorkomen, is extreem aanmatigend. En stel dat het al zo zou zijn ― dat ze al…

by Toon van Dijk

 

twitter