• TK Banner Oproep Vekiezingen

Gisteravond werd op de politieke markt de rammelende motie “Screening jeugd en veiligheidsbeleid Almere” behandeld. De motie werd ingediend door een achttal fracties, maar de PVV was niet benaderd.

Lees verder

Op 17 april jl. beantwoordde het college de door PVV raadslid Toon van Dijk gestelde vragen over de neveninkomsten van burgemeester en wethouders. Die beantwoording was echter fout en onvolledig.

Tijdens de Politieke Markt van gisteren liet wethouder Scholten zien dat hij wel een heel kort lontje heeft. PVV raadslid René Eekhuis confronteerde de wethouder Economische Zaken met het feit dat er geen enkele groei zit in de Almeerse werkgelegenheid.

Twee weken geleden zegde wethouder Scholten de raad naar aanleiding van een door de PVV ingediende motie toe, de weggehaalde busbaanhekken op gevaarlijke plekken zo snel mogelijk terug te plaatsen. Inmiddels heeft de gemeente contact opgenomen met de bewoners om de situatie ter plekke te bekijken en het terugplaatsen te plannen. Daarmee is er dankzij de PVV een snelle oplossing voor de bewoners op handen.

Het Economic Development Board Almere (EDBA) weet van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen met uw belastinggeld. Deze club die is opgericht om 100.000 extra banen te creëren voor Almere, is nu een projectje opgestart om ambtenaren in gerecyclede oude vodden te hijsen.

De bezwaarschriftencommissie van Almere heeft geoordeeld dat de in december 2011 door de raad aangenomen slecht is onderbouwd. Als gevolg daarvan staat de zondagopenstelling nu op losse schroeven. De PVV heeft daar eind 2011 herhaaldelijk voor gewaarschuwd.

Hieronder treft u de de bijdrage aan van de PVV bij de behandeling van de Voorjaarsnota d.d. 10 juni 2012.

Naar aanleiding van een door de PVV-raadslid Annette Raijer ingediende motie heeft de wethouder gisteren toegezegd dat de gemeente de hekken langs de busbaan bij het Boomfeestbos in Almere Haven zal terugplaatsen.

Gisteren is er gedebatteerd en gestemd over de jaarlijks tienduizenden euro's kostende vrijstelling van de wettelijke plicht voor wethouder Adri Duivesteijn om in Almere te wonen. Dankzij de coalitiepartijen VVD, PvdA, CDA, CU en D'66 betaalt u ook aankomend jaar weer voor de reis- en verblijfkosten van wethouder Duivesteijn ook aankomend jaar. Hier vindt u de bijdrage van PVV-raadslid Toon van Dijk.

ldvlsjvsjkDvs;jDv

Subcategorieën

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter