• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

In een toelichting op het bestemmingsplan rond het hostel aan de Blekerstraat liet het college eerder weten dat het initiatief voor het vestigen van het hostel in dit pand is volledig voor rekening en risico van Kwintes is. "Kwintes is eigenaar van het perceel Blekerstraat 30 en beschikt over voldoende middelen om tot een sluitende exploitatie van het gebied te komen. De exploitatie van het hostel wordt, via Kwintes, bekostigd uit de AWBZ (persoonsgebonden budget)", aldus het college.

 Het kabinet heeft nu bezuinigingen op het persoonsgebonden budget aangekondigd. Dat roept vragen op over de exploitatie en de veiligheidswaarborgen rond dit junkiepaleis. Het ligt immers voor de hand dat de eigenaar gaten in de begroting moet opvangen door zelf te bezuinigen. Tenzij PvdA wethouder natuurlijk de subsidiekraan weer openzet. De vragen vindt u hier.

 

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover