• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

Tijdens de raadsvergadering van donderdag stelde de PVV fractie voor om de subsidie voor het Historisch Festival opnieuw te bespreken. Vrijwel de gehele raad blokkeerde dat echter. De PVV had echter goede redenen om er nog eens over te willen praten.

Dit was de reactie van onze burgemeester op de vraag van Colette Bertram tijdens het eerste vragenhalfuurtje op de Politiekemarkt van afgelopen donderdag, wat de dierenpolitie aan actieve opsporing op het gebied van dierenmishandeling en dierenkwelling, kortom…dierenleed gaat doen.

Elk jaar verlenen de coalitiepartijen in Almere PvdA wethouder Duivesteijn ontheffing van zijn wettelijke verplichting om in Almere te wonen. Dat kost de Almeerders ieder jaar opnieuw tienduizenden euro's voor extra reiskosten, een extra woning en extra onkosten. Allemaal omdat de wethouder al meer dan 6 jaar het domweg vertikt om in Almere te komen wonen.

Een door de PVV aangevraagd spoeddebat over de veiligheid in Almere werd gisteren door alle andere raadsfracties weggestemd. Er zou geen spoed zijn. De andere fracties wilden dus niet debatteren over de gruwelijke stijging van woninginbraken waarvan er bijna 2.500 in 2011 plaatsvonden, of de 1.440 aantallen auto inbraken en de bijna 40 straatroven per maand. Terwijl er eigenlijk gisteren al actie nodig was. De zittende elite, inclusief de VVD roeptoeters die veiligheid alleen met de mond belijden, heeft kennelijk een andere prioriteit. Namelijk om zich zo snel mogelijk na de vergadering naar de borrel te spoeden. Lekker op kosten van de burger. En ach veiligheid, dat kan wel wachten...

Volgende week heeft de PVV het debat opnieuw laten agenderen, dit kan niet ongemerkt weggeborreld worden..

Colette Bertram van de PVV fractie heeft vandaag vragen aan het college gezonden naar aanleiding van een artikel in Het Parool waarin de noodklok werd geluid over het beveiligingsniveau van sluizen, gemalen, rioleringspompen en bruggen. De PVV wil weten hoe het zit met het beveiligingsniveau in Almere en of er gevaar bestaat dat hackers inbreken op de beveilingssystemen.

Tijdens een informatieavond georganiseerd door het comité 'Sieradenbuurt zegt MoskNee!' zijn op 14 februari jl meer dan 165 bezorgde bewoners op komen dagen om te laten weten dat zij geen moskee willen aan de toegangsweg tot de Sieradenbuurt in Almere Buiten. Uiteraard was de PVV aanwezig om de omwonenden in hun protest te steunen. Inmiddels hebben meer dan 250 mensen een donatieverklaring ondertekend.

Bewoners van de Sieradenbuurt en de Stripheldenbuurt verenigen zich in het comité 'Sieradenbuurt zegt MoskNee!'. Woordvoerder van het comité Ruud van Dijk laat weten inmiddels al ruim 300 flyers met informatie onder buurtbewoners te hebben verspreid. De meeste bewoners gaven aan op geen enkele wijze te zijn geïnformeerd door de gemeente over de komst van een moskee met meer dan 23 meter hoge minaretten in hun wijk.  Binnenkort zal het comité een informatieavond organiseren voor omwonenden. Het comité gaat onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om de moskee alsnog te stoppen. Uiteraard zal de PVV het comité steunen.

Op donderdag 02 Februari 2012 is een voorstel van de SP besproken over het verwijderen van mobiele frietkramen rondom scholen. Volgens de SP is dat de veroorzaker van het overgewicht van onze Almeerse jeugd. De PVV kiest niet voor verbieden maar voor een gezonde opvoeding door ouders en voorlichting door scholen. 

De PVV fractie stelt voor om het mogelijk te maken dat raadsleden mondeling vragen stellen aan het college. Deze vragen moeten dan direct en mondeling door het college moeten worden beantwoord. 'We creëren daardoor een extra mogelijkheid voor de raad om het college aan de tand te voelen en deze manier is een stuk sneller en levendiger dan het stellen van schriftelijke vragen'. De PVV heeft voorgesteld deze mogelijkheid te bespreken in het overleg van de fractievoorzitters op 24 januari as.

Gisteren, 15 Dec 2011, heeft de Raad voorlopig voor de laatste keer gesproken over het voortslepende drama dat het plan Tuinderswerf ondertussen is geworden. De onderzoekscommissie van de Raad heeft een feitenrelaas opgeleverd, waaruit blijkt dat toentertijd zowel het College, de Raad als de bezwaarschriftencommissie heeft zitten slapen. En waar uiteindelijk de burger de dupe van is geworden, en dan vooral de kopers van de geplande woningen.

Terwijl de PvdA zich druk maakt over gratis buskaartjes heeft de PVV grote zorgen over de veiligheid in de Almeerse bussen. Tijdens de behandeling van de bezuinigingen op het busvervoer in Almere eerder deze maand heeft Marissa Visser het college het standpunt van de PVV overgebracht dat bezuinigingen onder geen beding ten koste mogen gaan van de veiligheid van reizigers en buschauffeurs.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover