• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

De bijdrage van de PVV bij de beschouwingen over de voorjaarsnota.

Voorzitter,

De PVV ziet een voorjaarsnota waarin verkeerde keuzes worden gemaakt. Een voorjaarsnota waarin op geniepige wijze de keuze voor lastenverhogingen voor burgers en ondernemers in Almere wordt gemaakt:

- We kunnen allemaal blijven parkeren in Almere maar voor diezelfde parkeerplaats gaan we de aankomende jaren fors, bijna de helft,  meer betalen. Hetzelfde voor meer dus.

- We gaan de komende jaren allen meer aan gemeentelijke belastingen betalen. Maar daarvoor zien we de gemeente minder in onze wijken om onderhoud te plegen. Dat moeten we zelf gaan doen. Minder voor meer dus.

- Als het aan dit college ligt gaat het voorzieningenniveau in onze stad de komende jaren achteruit. De bieb zal minder open zijn en voorzieningen die nu zijn ondergebracht in de Kunstlinie worden versnipperd over de stad waardoor de bereikbaarheid afneemt. Minder voor hetzelfde dus.

Drie varianten Vz die dit college kiest en die er toe leiden dat de burgers in Almere er op achteruit gaan. En dat niet alleen. Het gevolg van hogere parkeertarieven zal zijn dat het toch al niet bruisende stadshart haar klanten meer en meer naar omliggende gemeenten zal zien vertrekken. Lelystad en Het Gooi bieden gratis parkeren of lage parkeertarieven en met Amsterdam concurreren we voorlopig op het gebied van winkelaanbod nog niet.

Het terugschroeven van het onderhoud aan de wijken zal leiden tot achterstallig onderhoud, minder speelplaatsen voor onze kinderen en verloedering van de wijken.

En het sluiten van de bieb op zondag en maandag leidt er toe dat vele hardwerkende Almeerse burgers niet meer in de gelegenheid zullen zijn op hun enige vrije dag in de week met hun kroost het zo belangrijke leesvoer te gaan halen.

Vorzitter, er zijn alternatieven waarvoor dit college niet kiest. Uit gesprekken met de ondernemersvereniging in de stad is de PVV gebleken dat er van die zijde haar wordt meegedacht over alternatieven voor de parkeerexploitatie maar dat daarnaar door dit college niet wordt geluisterd.

Er zijn door de raad meerdere voorstellen gedaan om niet te tornen aan het onderhoud aan de wijken. Geen van deze voorstellen konden blijkens de reactie van het college op de moties en amendementen op steun van het college rekenen.

De PVV heeft moties en amendementen ingediend om op een andere manier te bezuinigen. Zo kan het mes in de nog immer ondoorzichtige subsidies. Met name die subsidies die leven trachten te blazen in de dankzij de PVV inmiddels doodverklaarde multiculturele samenleving moeten worden afgeschaft. 

Miljoenen verdwijnen in de richting van Almere Vandaag om pretpagina’s van Raad en Bestuur te bekostigen. Dat geld van de belastingbetaler verdient een beter lot.

De gemeente beijvert zich om voor de bouw van moskeeën in onze stad kavels te vinden om vervolgens de grond tegen letterlijk een grijpstuiver af te staan omdat het maatschappelijke voorzieningen zouden betreffen. Die politiek hoort niet bij een keuze voor een Nederlandse Leitkultur en de PVV zal dan ook binnenkort een motie indienen die er toe moet leiden dat  een moskee dezelfde grondprijs betaalt als die Henk en Ingrid voor hun kavel moeten betalen.

Voorzitter, de PVV kan zich met de keuzes van dit college niet verenigen en zal dan ook tegen de Voorjaarsnota stemmen indien deze vanavond in grotendeels ongewijzigde vorm aan deze raad wordt voorgelegd.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @frans_nijhof: “Die Friezen, dat zijn deplorables, white trash. Die moeten worden opgevoed.” PvdA-burgemeester Marga Waanders in gespr…

by Toon van Dijk

 

twitter