• banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner bomen
  • banner zwembad
  • Banner7

Vanavond staat de behandeling van de nieuwe subsidieverordening op het programma van de Politieke Markt. Voor de PVV een belangrijk moment. Belangrijk omdat hiermee bepaald wordt hoe de gemeente subsidie uitgeeft en, nog veel belangrijker, hoe er verantwoording over afgelegd wordt. En als het aan het voorstel van het college ligt dan mag de raad vrolijk z'n mond houden en ja en amen knikken. Het college wil namelijk dat de raad helemaal niets te zeggen heeft binnen de nieuwe subsidieverordening. De PVV is daar faliekant op tegen. Het is de raad die de kaders stelt en de controle uitvoert, niet het college.

"In de modelverordening van de VNG is een hele duidelijke taak voor de raad weggelegd, maar het college in Almere toont haar minachting voor de raad opnieuw, door de raad te willen kleineren tot een tandeloze tijger", aldus Remco Gommers van de PVV. Daarom heeft de PVV een hele reeks aan amendementen op de verordening gemaakt, zodat de raad datgene kan doen wat ze moet doen. De grenzen aangeven en zorgen dat de raad adequaat controle kan uitoefenen. Het afgelopen jaar heeft de gemeente rond de 77 miljoen euro uitgegeven aan subsidies, maar van een degelijke verantwoording van de effecten is nauwelijks sprake.

"Als Henk en Ingrid voor het hele circus mogen betalen, dan hebben zij ook het recht om te weten wat het oplevert. Vandaar dat we voorstellen om een openbaar register op de website van de gemeente Almere te maken waar elke burger kan zien welke organisatie subsidie heeft aangevraagd, of daarmee de doelstellingen zijn bereikt, hoe effectief de subsidie was en hoe efficient de organisatie met het geld van de Almeerse burger is omgegaan", aldus Remco Gommers. 

De PVV is voor helderheid en transparantie als het gaat om publiek geld. Dit college laat keer op keer blijken dat het niet verantwoordelijk met het geld van de Almeerse burger om kan gaan. De PVV zal er alles aan doen om dat te veranderen en er voor te zorgen dat de subsidieslurpers in Almere aan banden worden gelegd.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Toon van Dijk

RT @frans_nijhof: “Die Friezen, dat zijn deplorables, white trash. Die moeten worden opgevoed.” PvdA-burgemeester Marga Waanders in gespr…

by Toon van Dijk

 

twitter