• TK Banner Oproep Vekiezingen

Dank u Voorzitter.

Vanaf het aantreden in de Almeerse raad heeft de fractie van De Partij voor de Vrijheid nu zo’n anderhalf jaar de gevestigde politieke elite de linkse loftrompet horen steken over hobby’s als duurzaamheid, diversiteit, en niet in de laatste plaats kunst en cultuur. De PVV heeft met ongeloof het gestuntel van het college gadegeslagen omtrent het UWV Werkplein En met afgrijzen heeft de PVV kennis genomen van het feit dat in Almere gekozen volksvertegenwoordigers van de andere partijen toestaan dat een wethouder ieder jaar opnieuw tienduizenden euro’s als extraatje meeneemt naar zijn woonplaats Den Haag.

We beschouwen vandaag de programmabegroting 2012-2015 en ik moet u zeggen dat ik zelden zo’n ongelooflijk slecht leesbaar stuk heb gezien. De PVV is van mening dat Almeerders in verregaande mate zelf over de verdeling van publiek geld zouden moeten kunnen beslissen. Daarvoor is nodig dat de begroting in normale mensentaal is geschreven. De PVV zal dan ook een voorstel doen om in Almere voortaan te gaan werken met een burgerbegroting. Een begroting die voor alle inwoners leesbaar, toegankelijk en begrijpelijk is. Een begroting vol met plannen waarover die inwoners – die de belastingbetalers zijn die het ook allemaal moeten ophoesten -  zelf hebben kunnen beslissen. In een later stadium kunt u van de PVV meer voorstellen verwachten die zullen leiden tot echte burgerparticipatie.

Voorzitter, de Almeerse ondernemers kennen zware tijden. Het is de PVV een raadsel waarom dit college ondernemers in deze zware tijden bestookt met de meest onzinnige plannen. Betaald parkeren in de bouwput van Almere Buiten en bovenal het ronduit bizarre plan om op het Poldervlak prostitutie en drugsgebruik te laten plaatsvinden. Dat noemen wij echt geen excellent gastheerschap. De PVV spreekt haar dank uit naar de VVD. Veel ondernemers hebben de weg naar de PVV weten te vinden dankzij de steun die deze linkse VVD-fractie in Almere aan dit ondernemertje pesten verleent. Het is goed dat de ondernemers weten dat zij bij de PVV wèl terecht kunnen.

En uiteraard blijven wij ons met hand en tand verzetten tegen de door de VVD en andere fracties goedgekeurde  introductie van drugshandel en prostitutie op bedrijventerreinen in onze mooie stad. De PVV gaat immers voor VEILIGHEID en zal nooit akkoord gaan met gedogen van criminaliteit en zaken als uitbuiting van vrouwen.

Dit college probeert goede sier te maken met zogenaamde lastenverlagingen voor de burger. De PVV trapt daar niet in: het beeld van dalende lokale lasten dat door dit college wordt gepresenteerd is niet juist. Dat beeld gaat slechts op voor de eigenaar van een koopwoning met een woz waarde tot  € 200.000,--. Daarboven stijgen de lasten en feit is dat de gemiddelde waarde van een koopwoning in Almere rond de € 250.000,-- ligt, zodat gemiddeld de lasten stijgen. Niet dalen.

Voorzitter, dit college klopt zichzelf op de borst door te stellen dat de burger geld terugkrijgt omdat hij zijn afval zo goed scheidt. Wat dit linkse college niet meldt, is dat Almere per saldo nog altijd tot de onbetwiste top van afvalstoffenheffers in ons land hoort.

En het college rept natuurlijk ook niet over de exorbitante stijging van de parkeergelden. Naar de mening van de PVV is het een schande dat de inwoners financieel zo zwaar worden uitgeperst. Dat is slecht voor de belastingbetalers, slecht voor de economie en slecht voor onze stad.

Voorzitter, de PVV zal het college oproepen om echt iets te doen voor de oudere Almeerders. Velen van hen worden hard getroffen door teruglopende inkomsten als gevolg van falende en met hun pensioenpremies gokkende pensioenbesturen. Met stijgende kosten voor openbaar vervoer wordt het voor onze ouderen al maar lastiger om mobiel te blijven, de stad in te gaan en vrienden en kennissen te bezoeken. De PVV wil dat er serieus gekeken wordt naar de mogelijkheid om in Almere gratis openbaar vervoer voor 65+ ers te regelen. In ons land en daarbuiten is dit mogelijk gebleken. Laten we ook in Almere de loper voor onze ouderen uitleggen.

De PVV heeft van diverse fracties in deze zaal het onterechte verwijt gekregen dat wij niet zouden willen snijden in eigen vlees. Vz, niets is minder waar. Maar dan wel op de PVV manier. De PVV zal met moties de raadsleden oproepen voortaan gewoon te gaan betalen als zij in het restaurant van het stadhuis een maaltijd willen nuttigen. De PVV zal de raadsleden ook oproepen gewoon zelf te betalen als ze na het raadswerk een borrel willen drinken en bitterballen willen eten. Ik geef u mee dat dat eten en borrelen van deze raad jaarlijks meer dan € 100.000,-- kost en dat dat wordt betaald uit de zakken van de belastingbetalers. En de PVV roept de raad op nu definitief afstand te nemen van de wekelijkse portie zelfverheerlijking in Almere Vandaag. Met die drie voorstellen van de PVV is de bezuinigingstaakstelling van deze raad nagenoeg vervuld, zonder dat het functioneren van de raad in het gedrang komt.

Voorzitter, tot slot de schaalsprong. De PVV heeft kennis genomen van de groeiverwachtingen. Wij staan daarover niet te juichen. Waar onze Haagse wethouder Duijvestein slechts oog heeft voor de mogelijkheid om zijn  bouwplannetjes te realiseren ziet de PVV ook de andere kant van de medaille. In 2025 zal Almere, als we de schaalsprong wagen, 35% niet westerse allochtonen tellen. Een groep die sterk oververtegenwoordigd is in criminaliteitscijfers, een groep die onevenredig veel werkloosheid kent en in grote mate afhankelijk is van uitkeringen. Geforceerde groei leidt tot nog meer grootstedelijke problematiek en nog meer criminaliteit. Huiseigenaren zullen te maken krijgen met dalende huizenprijzen. We hebben al veel te veel criminaliteit en overlast in onze stad en dat wordt nog veel erger als we tuig uit Amsterdam gaan importeren, zoals het college wil.

Dank u Voorzitter.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter