• TK Banner Oproep Vekiezingen

De PVV fractie stelt voor om het mogelijk te maken dat raadsleden mondeling vragen stellen aan het college. Deze vragen moeten dan direct en mondeling door het college moeten worden beantwoord. 'We creëren daardoor een extra mogelijkheid voor de raad om het college aan de tand te voelen en deze manier is een stuk sneller en levendiger dan het stellen van schriftelijke vragen'. De PVV heeft voorgesteld deze mogelijkheid te bespreken in het overleg van de fractievoorzitters op 24 januari as.

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter