• TK Banner Oproep Vekiezingen

Tijdens een informatieavond georganiseerd door het comité 'Sieradenbuurt zegt MoskNee!' zijn op 14 februari jl meer dan 165 bezorgde bewoners op komen dagen om te laten weten dat zij geen moskee willen aan de toegangsweg tot de Sieradenbuurt in Almere Buiten. Uiteraard was de PVV aanwezig om de omwonenden in hun protest te steunen. Inmiddels hebben meer dan 250 mensen een donatieverklaring ondertekend.

Tijdens de avond werd duidelijk dat de bewoners zich door de plannen totaal overvallen voelen en zich in het geheel niet geïnformeerd voelen door het gemeentebestuur. De PVV heeft onmiddellijk vragen aan het college gesteld om een oproep van bewoners om met het college in gesprek te komen en heeft het college gevraagd deze vragen donderdag as. tijdens de raadsvergadering te beantwoorden in verband met het voornemen om al op 25 februari as. met de bouw te beginnen. Tijdens de avond is duidelijk geworden dat de bewoners ook juridisch tegen de moskee zullen strijden.

 

De vragen: 

RAAD 2012

Datum: 14 februari 2012
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: PVV

Onderwerp : Verzet tegen moskee Almere Buiten

 Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Geeft u gehoor aan de oproep van circa 150 omwonende gezinnen van de geplande moskee om de bouw van de moskee te stoppen?
  2. Neemt u daartoe nog deze week contact op met het actiecomite zodat nog voor het slaan van de eerste paal op 25 februari 2012 een gesprek met de bezorgde bewoners kan plaatsvinden?
  3. Welke lessen trekt u uit het in brede zin geuite gevoel van de bewoners dat ze niet geinformeerd zijn door de gemeente en dat men zich totaal overvallen voelt door de moskeeplannen?
  4. Erkent u dat u moet concluderen dat u te kort geschoten bent in een behoorlijke communicatie met uw burgers als vrijwel alle omwonenden zich niet geinformeerd voelen?
  5. Welke concrete maatregelen gaat u nemen om de communicatie met de grote groep bezorgde en verontruste bewoners te verbeteren?

Het college wordt in verband met de spoedeisendheid van de voorliggende oproep van bezorgde Almeerders verzocht deze vragen donderdagavond 16 februari 2012 tijdens het plenaire deel van de raadsvergadering mondeling te beantwoorden.

Toelichting: Op 14 februari 2012 geven massaal opgekomen verontruste bewoners aan geen moskee te willen aan de toegangsweg naar de Sieradenbuurt in Almere Buiten. De omwonenden geven met name aan dat zij zich totaal overvallen voelen door deze plannen en op geen enkele wijze actief door het bestuur zijn geinformeerd over de plannen. Er is breed gedragen verzet en men wenst op zeer korte termijn met de gemeente in gesprek om te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om de bouw op deze locatie te verhinderen. 

Om duidelijke redenen wordt het college gevraagd de vragen van de PVV op zeer korte termijn te beantwoorden.

Toon van Dijk

PVV

 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter