• TK Banner Oproep Vekiezingen

Colette Bertram van de PVV fractie heeft vandaag vragen aan het college gezonden naar aanleiding van een artikel in Het Parool waarin de noodklok werd geluid over het beveiligingsniveau van sluizen, gemalen, rioleringspompen en bruggen. De PVV wil weten hoe het zit met het beveiligingsniveau in Almere en of er gevaar bestaat dat hackers inbreken op de beveilingssystemen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 RAAD 2012
 Datum: 15 februari 2012

 Aan het college

 Steller vragen:  Bertram, C. (PVV) 

Onderwerp :  Zijn sluizen, gemalen, bruggen en waterpompen in Almere wel zo goed beveiligd? 

 

Het college wordt verzocht de volgende vraag/vragen schriftelijk/mondeling te beantwoorden:

    Heeft u kennis genomen van het artikel “Kinderlijk eenvoudig om vanuit huis sluis te bedienen”in het Parool van 14 februari jl.?

  1. Wordt er in Almere eveneens gebruik gemaakt voor de bediening van sluizen, gemalen, bruggen en waterpompen van de Scada-systemen zoals genoemd in dit artikel? Zo niet, welk systeem wordt dan wel gebruikt en welke beveiligingsrisico’s zijn hiermee gemoeid?
  2. De PVV wil antwoord hebben of het eveneens in Almere kinderlijk eenvoudig is sluizen, gemalen, rioleringspompen en bruggen via internet  te bedienen. Indien dit inderdaad het geval is, welke maatregelen heeft het college dan reeds genomen, of gaat zij nemen en op welke termijn?
  3. Zijn wachtwoorden net als in de gemeente Veere eenvoudig te hacken? Zo ja, wat is hier direct op ondernomen om ernstige beveiligingsproblemen te voorkomen?
  4. Is de Gemeente Almere door het Nationaal Cyber Security Centrum of anderen eerder gewaarschuwd voor beveiligingsrisico’s? Zo ja, wanneer en wat voor een voorzorgsmaatregelen heeft de Gemeente hierop ondernomen?

 

Toelichting: http://bit.ly/xrPuZ5

C. Bertram (PVV)

 

 

Verkiezingsprogramma 2022

Verkiezingsprogramma cover

PVV tweets

Twitter response: "Could not authenticate you."

 

twitter