• TK Banner Oproep Vekiezingen
  • banner lagereLastenVoorAlmeerder
  • banner mantelzorgers
  • banner stadscommando
  • banner weerwater
  • banner zwembad

De PVV fractie heeft met verbazing kennis genomen van de uitlatingen van 1e burger Jorritsma van Almere. Na afloop van de plenaire zitting van 9 december maakte ze een zeer denigrerende opmerking naar de griffier over een aantal raadsleden van Groenlinks en Leefbaar Almere: “Azijnpissers” was de benaming die door een per ongeluk nog openstaande microfoon werd opgevangen. Onbegrijpelijk dat de burgemeester deze bewoordingen gebruikt over volksvertegenwoordigers.

Wij gaan ervan uit dat burgemeester Jorritsma zich tijdens de volgende plenaire bijeenkomst publiekelijk zal excuseren voor haar uitlating, aldus Chris Jansen van de PVV-fractie.

Klik hier om de schoffering van de burgemeester te zien.

Kandidaten gezocht

Verkiezingsprogramma cover